Loading

De Schoolweetjes Nummer 4 || 28 september 2018

Stedentrip 2018

Op vrijdagavond 21 september zijn 60 gezinnen van onze school op "stedentrip" naar New York, Shanghai, Rio de Janeiro, Rome en Amsterdam geweest. In elke stad kon geproefd worden van lokale hapjes die door de ouders zijn gemaakt. Wat een prachtige avond van elkaar ontmoeten en genieten van wat er was bereid. Heel veel werk is hierin gestoken door de ouderraad en de ouders en verzorgers van onze school. Ondanks de regen hebben we een hele mooie avond gehad. Een grote pluim voor de ouders en de ouderraad. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen, bedanken we heel hartelijk. In ons fotoboek staat een album van deze mooie avond.

Klaar voor vertrek en welkom in Rio.

Spulletjes ophalen

Op het podium in de hal staan nog schalen, attributen, dienbladen etc. van de Stedentrip. Mist u thuis iets, dan is er grote kans dat dit op het podium ligt. Wilt u deze spullen a.u.b. even komen ophalen of mee laten nemen door uw zoon of dochter? Alvast bedankt.

Scholencrossavond 2

Afgelopen dinsdag was het de tweede en laatste avond van de scholencross. Vanavond was de indeling iets anders dan vorige week, nu moesten de leden van de Lochsprinters tegen elkaar en de niet leden tegen elkaar. Zo kon iedereen nog strijden op punten voor de school en individueel. Vanavond moest iedereen twee rondjes fietsen, dat was prima te overzien. Je kon zien dat het al de 2e avond was, want de crossers kenden de baan al een beetje en gingen allemaal weer iets harder dan vorige week. Voor Jesse Rauhé liep het allemaal een beetje anders dan gedacht, nadat hij twee kinderen had ingehaald en mooi op kop lag ging hij daar op het laatste stuk lelijk onderuit. Met een doktersbezoekje als gevolg. Beterschap Jesse! Nadat iedereen alles had gegeven op de twee rondjes (want ja ze gingen echt heel hard!!) werd het spannend….hoeveelste zouden wij als Marijkeschool geëindigd zijn?? Na de individuele prijsuitreikingen kwam het verlossende woord eruit…..Wij zijn op een super mooie en knappe 3e plaats geëindigd!! Alles crossers super goed gedaan toppers!

Wij bedanken ook de leiding van onze crossers en de supporters voor hun ondersteuning.

Een afvalvrije school

We willen als Ambassadeurs van de Duurzaamheid (www.duurzaamhellendoorn.nl) een steentje bijdragen aan het milieu, onze directe leefomgeving en de plastic soep in rivieren, zeeën en oceanen (www.theoceancleanup.com). Dit doen we door als school onze afvalproductie terug te brengen naar een minimale hoeveelheid afval. We willen een afvalvrije school worden. Ook de leerlingenraad heeft dit onderwerp besproken en wil graag dat we overgaan tot het meegeven van bijvoorbeeld de plastic zakjes en het fruitafval dat overblijft na de lunch. Dit lukt ons niet alleen en daarom hebben we de hulp van u en uw kinderen nodig. Wat gaat er concreet veranderen per 1 oktober 2018:

  • We willen graag dat alle kinderen een broodtrommel, fruitbakje en drinkbeker meenemen voor de pauzehap en de lunch.
  • Afvalresten zoals: drinkverpakkingen, snoep-/ koekverpakkingen en fruitresten worden aan het eind van de schooldag weer meegenomen naar huis.
  • De GFT-containertjes verdwijnen uit de klaslokalen (veroorzaken stank en fruitvliegjes)
  • Wilt u bij de traktatie van uw kind ook rekening houden met eventuele verpakkingen. Deze worden anders meegegeven naar huis.
  • Het is overigens niet verboden om eten en drinken in verpakkingsmaterialen mee te geven, maar we zullen dit afval niet meer innemen, maar meegeven naar huis.

Even voorstellen

Mijn naam is Denise Veneman. Dit schooljaar mag ik starten als leerkracht van groep 7 op de Prinses Marijke school. Ik werk al twee jaar voor de stichting Ieder kind telt en ben werkzaam geweest op verschillende scholen binnen de stichting. Op woensdag, donderdag en vrijdag ben ik te vinden in groep 7. De overige dagen van de week werk ik op basisschool de Ark in Daarle in groep 8. Mocht u behoefte hebben aan verdere kennismaking of misschien nog vragen hebben, kom gerust even langs na schooltijd.

Even voorstellen

Ik ben Henriët van der Laan – Smelt. Met mijn man Edwin woon ik in Nijverdal. Samen hebben we drie dochters. In mijn vrije tijd wandel ik graag met mijn 2 teckels. Ook houd ik van uitgaan en reizen. Met lezen en puzzelen kan ik me ook prima vermaken. Na een ziekteperiode ben ik vanaf de zomervakantie als onderwijsassistente begonnen op de Pr. Marijkeschool. Hiervoor heb ik 32 jaar als leerkracht gewerkt, waarvan ik een aantal jaren ook ib-er was. Om gezondheidsredenen lukt het mij niet meer om deze baan weer op te pakken. De Pr. Marijkeschool ken ik al vanuit verschillende posities. Als kind zat ik hier zelf op school, ik heb er stagegelopen tijdens mijn opleiding tot leerkracht en onze drie dochters gingen hier ook naar school.

Ik vind het erg fijn dat ik als onderwijsassistent mijn bijdrage kan leveren aan het onderwijs aan uw kind op de Pr. Marijkeschool.

Vriendelijke groeten, Henriët.

Wijziging Swim2Play groep 4 en 5

Het duurt nog even, maar het is wel handig om deze wijziging te noteren in uw schoolkalender. In week 9 (26 januari 2019) t/ m week 13 (26 maart 2019) gaan groep 4 en 5 met de bus naar het zwembad voor de Swim 2 Play. De leerlingen van groep 4 en 5 zullen ‘s middags rond 12:15u naar het zwembad gaan. De leerlingen zullen tegen 14:15u weer terug zijn op school. De in de schoolkalender vermelde tijd is afgelopen week door de vervoerder gewijzigd. U wordt t.z.t. door de groepsleerkrachten verder geïnformeerd over de begeleiding en organisatie rondom Swim 2 Play.

Betreft: Spaart u mee voor de schoolbieb?

Geachte ouder/verzorger, Van 3 t/m 14 oktober is het weer Kinderboekenweek. Deze keer staat ‘Vriendschap’ centraal. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken! Hoe werkt de Schoolbieb-actie? • U koopt van 3 t/m 14 oktober 2018 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Brunawinkel en levert de kassabon in op school. • Lever de kassabonnen vóór 1 november 2018 in op school. Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-winkel. • Een Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een waardebon. • De school mag t/m 15 december 2018 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel. Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen!

Kind op maandag

Kun jij dat oplossen? Er is geen eten. Er is geen drinken. Er is ruzie en gemopper. Moet Mozes dat allemaal oplossen? God helpt, met brood uit de hemel en water uit de rots. En Jetro vertelt Mozes dat hij niet alles zelf moet willen oplossen, anderen moeten hem daarbij helpen. Er wordt gelezen uit Exodus 16: 11-24, Exodus 17: 1-7 en Exodus 18

De kleuters horen de verhalen 'Hagar en Ismaël' en 'Abraham krijgt bezoek'.

Zending

Vorige week hebben we op vrijdag € 89,75 bij elkaar gebracht voor de zending. Wij steunen met dit geld Plan. Zij ondersteunen A.rahim, Waled Eldekhary die in Soedan woont. A.Rahim is inmiddels 14 jaar oud. Door hem te steunen, supporten wij ook de mensen om hem heen, in zijn school en in zijn dorp.

Privacy

In de vergadering van de ouderraad werd opgemerkt dat het geen kwaad kan om de ouders en verzorgers van onze school opnieuw op te roepen geen foto's van activiteiten van onze school op Facebook of Instagram te plaatsen. Wij ondersteunen deze oproep van harte. Het kost ons veel tijd om te controleren welke leerling wel of niet geplaatst mag worden op onze website, fotoalbum of nieuwsbrief terwijl aan de andere kant er toch foto's op social media verschijnen. Graag uw begrip voor deze oproep.

MR

Maandag 24 september jl heeft de eerste MR vergadering van dit nieuwe schooljaar plaatsgevonden. Allerlei schoolse zaken zijn weer aan de orde geweest. Het team is goed gestart en zij ervaren het als zeer prettig dat de werkdrukgelden zijn ingezet voor ondersteuning en begeleiding van leerlingen. De kindgesprekken hebben plaatsgevonden en de oudergesprekken gaan binnenkort starten.

In de MR is ook gesproken over het invallerstekort. Hoe kunnen we bij ziekte dit oplossen? Dit heeft onze zorg. In de Schoolweetjes wordt er aandacht aan geschonken.

Fietscontrole is komende donderdag

Donderdag 4 oktober vindt de jaarlijkse fietscontrole weer plaats door Fietsshop De Valk. Alle kinderen van groep 3 t/m 8 worden verwacht op de fiets te komen. Kijk de fiets van uw kind nog een keer goed na. Goede verlichting, remmen en een goede bel zijn de voornaamste zaken. Wij rekenen op u! De klas met de meeste goedgekeurde fietsen, krijgt een leuke verrassing! Check ook de video Fietsen zonder licht van de ANWB Lichtbrigade.

Foto's van schoolreis Dolfinarium

Op onze website staat in ons fotoboek een album met foto's van de schoolreis naar het Dolfinarium.

Jolande Broens legt SchoolWise uit.

Deze week is Jolande Broens van de ZINiN bibliotheek in de groepen 5 en 6 geweest om uit te leggen hoe de leerlingen leesboeken kunnen reserveren via de computer middels het programma SchoolWise. De boeken komen dan vanuit diverse bibliotheken uit heel Overijssel naar onze school. Ook was Jolande woensdagavond aanwezig bij de informatieavond van groep 3 om daar het belang van voorlezen onder de aandacht te brengen.

Versiercommissie

Uitrusten van het harken.

De versiercommissie is vrijdag begonnen met het versieren van de hal met als thema "Herfst". Bovenstaande meneer rust nu al uit van het bladeren harken.

(Hoog-) gevoelige kinderen

De Blauwe Olifant organiseert op vrijdag 5 oktober om 19.30 uur een lezing voor ouders en verzorgers van kinderen van de basisschool over het (hoog-) gevoelige kind en de voor- en nadelen en de labeltjes. Locatie: Helderse Hoeve, Grupakkersweg 4, Hellendoorn. De toegang is gratis. Opgeven kan via de websitie

Tot besluit

Terugkijkende op de afgelopen vier weken kunnen we gerust stellen dat we al veel activiteiten hebben gehad: de sfeerweken, het kamp naar Schiermonnikoog, de schoolreizen naar het Dolfinarium en Burgers' Zoo, de Stedentrip, de kindergesprekken, een buitendag, een studiemiddag, informatieavonden in groep 1 en 3, de startdienst, vergaderingen van het team, de ouderraad en de medezeggenschapsraad, een bezoek aan Dolf Moed tijdens Bruisend Nijverdal. We werken met meer Chromebooks en ZuluConnect en Intune van Microsoft. Groep 3 is gestart met de nieuwe leesmethode "Lijn 3" en met Klinkers als schrijfmethode. We zijn in groep 4 gestart met de uitgeverij Malmberg om de methode Karakter te verfijnen.

Komende twee weken voeren we onze kennismakingsgesprekken met de ouders/ verzorgers. Kortom, er is voldoende te doen in het onderwijs. We zijn blij met onze stagiaires in de verschillende groepen, fijn ook dat er twee jonge mannen bij zijn die kiezen voor dit mooie vak. We wensen u en jullie allen een fijn weekend. Het team van de Prinses Marijkeschool.

Created By
Team Prinses Marijke
Appreciate

Credits:

Apple Mojave,

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.