Loading

DOUBLESAND ©2018

tekst | content | vormgeving | fotografie | beeldbewerking

portfolio

recent werk

website lisannespaander.nl

theatershow Kijk Naar Mij

content (foto Bibi Dikken)
ticket
merchandise

online

content voor social media, website

beeld | tekst | banners

offline

vormgeving 36 pagina's full colour drukwerk met songteksten en illustraties
poster, beeldbewerking en vormgeving (foto Marco Borsato)
merchandise

Fotoshoot najaar 2017

fotoshoot van een fotoshoot

Lisanne en Humberto fotograferen voor Kika

foto, video en montage

albumhoezen

fotografie en vormgeving
beeldbewerking en vormgeving (foto Marco Borsato)
booklet bij album
fotografie en vormgeving
ontwerp logo
ontwerp logo

eerder werk

vormgeving en drukwerkbegeleiding kinderboek Wieswiswiezewas

orderbegeleiding en creatieve dtp

© DOUBLESAND 2018

Created By
Margreet van de Sande
Appreciate

Credits:

©margreetvandesande

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.