Foto oppgaver 6.April 2017

Bilde med lavt F-tall. Jeg hadde F-tallet på 5.0, ISO på 100 og lukkertid på 1/8. Dette gjør at bakgrunnen blir mindre i fokus enn hovedmotivet. (Redigert i Lightroom)
Bilde med høyt F-tall. Jeg hadde F-tallet på 29, lukkertid på 1´´6 og ISO på 400. Dette gjør at bakgrunnen og motivet er nesten like skarpt. (Redigert i Lightroom)
Bilde med lav ISO. Jeg hadde ISO på 100. Det var ganske lyst der jeg tok bilde ISO 100 var riktig å bruke her. (Redigert i Lightroom)
ISO på 800. Bildet blir litt kornete men lyset fungerer fortsatt. (Redigert i Lightroom)
ISO 12800. Bilder er veldig kornete, men pga godt lys gikk det fortsatt ann å stille inn slik at det ikke ble for gale.(Redigert i Lightroom)
ISO: 200, F-tall: 7,1 og lukkertid: 1/20. Å snurre rund på en stol men su bruker Tv innstillingen gjør at du får en veldig blurry bakgrunn, og at du motivet som holdes stilt kommer i fokus. Jeg prøvde både med og uten blits, men kom frem til at det funket best med. (Redigert i Lightroom)
F-tall:5,6, ISO: 100, Lukkertid: 1/10. Zoomen ut samtidig som jeg tok bilde. Hadde litt problemer med å få til den effekten jeg tenkte dette ville gi, men fikk det det jeg hadde tenkt. Brukte blits, da det hjelp med å få frem effekten. Å zoome samtidig som man tar bilde gjør at bilde blir strukket ut i kantene, og det gir en dramatisk effekt. (Redigert i Lightroom)
Created By
Amalie S Vatne
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.