รวดเร็วที่สุดในท้องทะเล

วงศ์ปลากระโทง หรือ วงศ์ปลากระโทงแทง หรือ วงศ์ปลาปากนก ปลากระโทง เป็นปลาทะเลขนาดใหญ่ที่มีความปราดเปรียวและว่องไวมาก จัดเป็นปลาที่สามารถว่ายน้ำได้เร็วที่สุดในโลก ด้วยมีกล้ามเนื้อที่ทรงพลัง และกระดูกหลังที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถพุ่งจากน้ำได้เร็ว 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง(เร็วกว่าปั่นจักรยานที่เร็วประมาณ15-40 กิโลเมตร/ชั่วโมง) และในฤดูอพยพอาจทำความเร็วได้ 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง(พอๆกับการขับรถเร็วๆ) มีจุดเด่นคือปลายปากด้านบนมีกระดูกยื่นยาวแหลมออกมา ใช้ในการนำทาง ล่าเหยื่อ และป้องกันตัว ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นสิ่งที่เหลืออยู่จากยุคก่อนประวัติศาสตร์ เพื่อป้องกันตัวจากบรรดาปลานักล่าต่าง ๆ หากตกใจหรือเครียด สีจะซีด และใช้เป็นสิ่งที่แยกของปลาแต่ละตัว โดยมากแล้วมักจะอาศัยหากินอยู่บริเวณผิวน้ำ พบได้ในทะเลเขตอบอุ่นและเขตร้อนทั่วโลก ออกล่าเหยื่อเป็นปลาขนาดเล็กกว่า บางครั้งอาจอยู่รวมเป็นฝูงนับร้อยตัว มักล่าเหยื่อในเวลากลางวัน เนื่องจากเป็นปลาที่ล่าด้วยประสาทสัมผัสทางตาเป็นหลัก

สามารถโดดพ้นน้ำได้สูงและมีความสง่างามมาก จึงนิยมตกเป็นเกมกีฬา ได้รับฉายาจากนักตกปลาว่าเป็น "ราชินีแห่งท้องทะล" โดยมักจะออกตกด้วยการล่องเรือไปกลางทะเลและตกด้วยอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้ด้วยกันเวลาหลายชั่วโมง ด้วยการให้ปลายื้อเบ็ดจนหมดแรงเอง โดยปลากระโทงชนิดที่ใหญ่ที่สุดคือ ปลากระโทงสีน้ำเงิน ป็นชนิดที่พบที่มหาสมุทรแอตแลนติก ที่สามารถโตเต็มที่ได้ถึง 5 เมตร หนักกว่า 636 กิโลกรัม

ความเร็วสูงสุดที่ปลากระโทงจะทำได้อยู่ที่ 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่งเร็วพอๆกับรถที่ขับเร็วๆในเมืองเลย

เมื่อปลากระโทงทำผิดเขาก็รู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำ ซึ่งต้องบอกผู้เรียนว่าไม่ใช่ว่าคนที่สำนึกผิดจะเป็นผู้แพ้ แต่การที่คนเราสำนึกผิดจะทำให้เราเห็นสิ่งที่ควรปรับปรุงของตัวเองเพื่อพัฒนาตัวเองให้เป็นที่ต้องการของสังคมมากขึ้น คนที่ไม่รู้จักสำนึกในความผิดของตัวเองจะเป็นคนไร้คุณภาพเพราะจะทำความผิดแบบเดิมซ้ำๆโดยไม่ปรับปรุงตัวเอง

จากที่ม้าน้ำมาขอให้ปลากระโทงว่ายน้ำแต่ม้าน้ำไม่ได้ผิดอะไร เพราะเวลามีใครมาขอให้เราทำอะไร เราต้องคิดให้ดีก่อนทำด้วยการทำตามคำขอของผู้อื่นนั้นยังไงคนที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนั้นก็คือตัวผู้ทำเอง

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.