Ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques TERMES CLAU

#LaMaratóTV3:

Tots tenim un costat bo,o molt bo

Divulgació, sensibilització i entreteniment es combinaran el proper 18 de desembre per obtenir els fons que permetran sensibilitzar i donar un important impuls econòmic a la recerca sobre l'ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques en la 25a edició de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio.

Des del TERMCAT ens afegim a les iniciatives vinculades a La Marató amb la publicació d'un diccionari multilingüe específic sobre aquest àmbit:

Problemes de salut diferents, conseqüències similars

Tant els ictus com les lesions cerebrals i medul·lars traumàtiques tenen un gran impacte en la qualitat de vida de les persones que els pateixen, que veuen com, segons la zona del cervell afectada, funcions relacionades amb l’atenció, la parla, la memòria, la mobilitat, el comportament o les emocions queden alterades.

Ictus

Problema de salut emergent

L’ictus és una de les tres malalties més letals actualment, amb el càncer i les malalties cardiovasculars. Representa la primera causa d'incapacitat i, segons els experts, es convertirà en l'epidèmia del futur, ja que la patiran una de cada sis persones.

A Catalunya és la primera causa de mort en les dones i la tercera en els homes. Cada any, n'hi ha més de 13.000 casos. Tot i sobreviure a l'ictus, gairebé la meitat de les persones afectades tindran una discapacitat –motora, sensitiva, cognitiva, de la parla o de la comprensió amb greus repercussions en la qualitat de vida.

Què és un ictus?

L'ictus és una pèrdua sobtada de les funcions cerebrals causada per l’afectació de la circulació sanguínia cerebral. Segons la causa podem distingir:

  • ictus isquèmic: produït per l'alteració de l'arribada de sang a una àrea del cervell a causa de l'obstrucció d’una artèria, que pot produir la mort de les neurones de l'àrea afectada. És el més habitual i representa el 80-85 % del total d’ictus.
  • ictus hemorràgic: produït pel trencament d’una artèria i la sortida de la sang cap als teixits cerebrals, que també produeix la mort de les neurones de l'àrea afectada. Representa el 15-20 % del total d’ictus.

Símptomes: el temps és cervell

Les possibilitats de recuperació sense seqüeles d’un ictus depenen en gran mesura del temps que passa fins que, un cop apareixen els símptomes, es fa un diagnòstic i tractament adequats. Convé, doncs, minimitzar el dany cerebral, ja que totes les cèl·lules cerebrals que morin ja no es recuperaran.

Els símptomes per identificar un ictus responen a les inicials RAPID

Hi ha alguns signes que ens poden ajudar a identificar un ictus:

  • pèrdua de mobilitat
  • pèrdua o dificultat de la parla
  • pèrdua de visió
  • pèrdua de força, paràlisi o pèrdua de sensibilitat en un costat del cos o de la cara
  • mal de cap intens

Codi Ictus

Quan s’alerta el Sistema d’Emergències Mèdiques d’un possible ictus, s’activa el Codi Ictus per traslladar ràpidament el pacient a un hospital de referència on serà atès per un equip especialitzat. Es dona, doncs, el tret de sortida al procés intrahospitalari per decidir al més aviat possible i de manera conjunta entre neuròlegs, equips d’emergències i unitats d’urgències el tractament que s'ha d'aplicar.

Catalunya té una xarxa puntera d'equips de recerca en ictus i amb uns protocols d'actuació que funcionen amb molta eficiència

Si l’alerta es dona des d’un hospital comarcal es posa en marxa el servei de telemedicina anomenat teleictus, a través del qual un neuròleg explora el pacient a distància, valora les proves (com ara la tomografia computada), indica el tractament adequat o n’aconsella el trasllat cap a l’hospital que correspongui.

Tomografia computada (TC) d'un ictus

Un cop a l’hospital de referència el pacient pot ser atès en una unitat d’ictus, l’àrea d’hospitalització que permet una vigilància contínua i una atenció especialitzada durant les primeres 48-72 hores després del diagnòstic fet per l’equip d’ictus.

Sala d'angiografia / Ecografia Doppler d'un ictus

Prevenció

A banda d’aprendre a reconèixer els símptomes de l'ictus i d’arribar a temps, la prevenció és important per reduir el risc de patir-ne un. Convé conscienciar-nos, doncs, d’adquirir hàbits de vida saludables (no fumar, dur una dieta sana, fer exercici físic i mental…) i, sobretot, de vigilar els factors de risc (hipertensió arterial, arrítmies, colesterol elevat, obesitat...) i fer controls mèdics regulars.

Lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques

La Marató d’aquest any també tractarà les lesions medul·lars i cerebrals ocasionades per un traumatisme, és a dir, per un fort cop a la columna vertebral o al crani com a conseqüència d’un accident, ja sigui de trànsit, laboral, domèstic, esportiu...

Lesió medul·lar

Les lesions cerebrals per causes traumàtiques afecten àrees del cervell responsables de la mobilitat de les extremitats superiors o inferiors, de les sensacions i les percepcions, de les emocions i la conducta, de l'atenció, la memòria, el llenguatge...

Les lesions medul·lars, per una altra banda, poden provocar paràlisi de la mobilitat voluntària i absència de sensibilitat per sota de la zona afectada, i altres trastorns i malalties.

Lesió cerebral traumàtica

En els últims anys, els experts han notat un canvi en la causa d'aquestes lesions d'origen traumàtic: han baixat les provocades per accidents de trànsit i han augmentat les causades per caigudes domèstiques en persones d'edat més avançada.

Tractament i rehabilitació

Aquestes lesions deixen seqüeles que generen discapacitat. La rehabilitació, especialment la neurorehabilitació, té com a objectiu fonamental aconseguir la màxima capacitat funcional possible en cada cas, facilitar la independència i la reintegració a l’entorn familiar, social i laboral.

Per millorar l’autonomia del pacient s’inicia la rehabilitació en la fase hospitalària, que es val de l’ajuda de la logopèdia, la fisioteràpia, la teràpia ocupacional i la neuropsicologia, entre altres especialitats.

La rehabilitació és l’eina bàsica per millorar les seqüeles, minimitzar la dependència i facilitar la qualitat de vida del pacient

El nostre costat més bo

Tot i que encara hi ha moltes persones que queden amb seqüeles greus i permanents a causa d’aquests problemes de salut, molts equips multidisciplinaris treballen en recerca per detectar i evitar les causes d'aquestes lesions, minimitzar o, fins i tot, recuperar les discapacitats que se'n deriven i avançar en les teràpies de rehabilitació.

La conscienciació social i els fons que entre tots recaptem en aquesta Marató poden ser un suport i una aportació significativa a la recerca en aquest camp.

"La Marató som tots"

Article elaborat pel TERMCAT amb el suport del Departament de Salut i la col·laboració de la Unitat d’Ictus i Hemodinàmica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, l'Institut Guttmann i la Societat Catalana de Neurologia.

Credits:

El contingut d’aquest document està sotmès a una llicència Creative Commons d’ús obert, amb reconeixement d’autoria i compartir igual. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ca © TERMCAT, Centre de Terminologia, 2016 © Imatges: Hospital Universitari Vall d'Hebron, iStock/DrAfter123, iStock/Ugreen, iStock/Eraxion, iStock/jstan2

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.