Loading

ŘEZNO A LODÍ K WALHALLE NAVŠTIVTE JEDNO Z NEJSTARŠÍCH NĚMECKÝCH MĚST, MÍSTO, JEHOŽ HISTORIE TĚSNĚ SOUVISÍ S HISTORIÍ ČESKOU – ŘEZNO A PROJEĎTE SE LODÍ K CHRÁMU NĚMECKÝCH CTNOSTÍ.

1.den

Dříve svobodné říšské město Řezno bylo založeno na místě keltského oppida a později římského vojenského tábora, z něhož je dosud dochovaná Prétorská brána a část hradeb. Brána je vsazena do biskupského dvora a je to nejstarší dochovaná městská brána v Německu.

Ojedinělé jsou zde věžové měšťanské domy ze 13. a 14. století stavěné podle italského vzoru.

Projdeme se po nejstarším kamenném mostě v Evropě z 12. století, který byl předlohou pro stavbu některých našich mostů. S jeho Mosteckou bránou sousedí sklad soli a historická vuřtárna. Tady se dodnes podávají typické bavorské vuřtíky na pečeném zelí. Vedle dalších památek obhlédneme i novorenesanční zámek Thurn – Taxisů – Rezidenzschloss.

Z přístaviště lodí poblíž historického centra se vydáme na lodní plavbu kolem zříceniny Donaustauf až k Walhalle – chrámu německých ctností, který byl postavený v 19. století v podobě antického Panteonu. Nachází se tu busty německých politiků, umělců a mnoho dalších osobností. Po prohlídce odjezd do ČR.

Created By
Ján Husár
Appreciate