Dark Mystery Dennis de Bruijn [1GD1]

MINDMAP IDEEEn

Typografie! Ik heb uit deze 5 fonts gekozen en het is de Freshman font geworden [1e font] Ik denk dat deze font het best in mijn spel past

2D Car game, Race om nieuwe dingen te unlocken met een erg duister tintje

Concept: Ik ben op zoek naar een senior programmeur die veel ervaring heeft in 2D phyiscs, Ook ben ik op zoek naar een goeie 2D artitst die de juiste art voor de game goed en netjes neer kan zetten. [DARK MYSTERY] krijgt een duister thema en wordt bedoeld als horror race spel !

De game zelf wordt gebouwt in Unity , dit is een zeer goeie game engine met 

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.