Loading

VĚČNÝ ŘÍM Zájezd do symbolů Itálie - starověkého Říma a malebné Neapole, nad kterou se tyčí v dálce hrozící Vesuv.

1.DEn

Odjezd ve večerních hodinách od školy.

2.DEN

Prohlídku začneme v papežském státě Vatikán. Zdejší muzea nám nabídnou množství uměleckých skvostů včetně Sixtinské kaple od Michelangela. Na náměstí sv. Petra zavítáme do baziliky.

Kolem Andělského hradu budeme pokračovat přes Španělské schody k Fontáně De Trevi. Jen kousek dál nás čeká antický chrám Pantheon. Po překročení Tibery vystoupáme k poslední zastávce - pomníku G. Garibaldiho, kde se nám otevře pohled na Řím v zapadajícím slunci. Přejezd na ubytování.

3.DEN

Po snídani se podíváme k vrcholu sopky Vesuv a podnikneme výstup ke kráteru do výše 1 270 m n. m. Pak pojedeme objevovat antické město Pompeje zničené r. 79 výbuchem sopky Vesuv. Dnešní expozice nabízí pohled do tehdejšího života římské civilizace. V podvečer procházka po centru historické Neapole, kde se nachází množství architektonických skvostů. Návrat na ubytování.

4.DEN

Další den věnujeme antické historii. Od největšího starověkého závodiště Circa Maxima se dostaneme k symbolu Říma ke Koloseu - arény gladiátorů. Poté přejdeme do centra antického Říma - Fora Romana s množstvím zbytků bazilik, chrámů a vítězných oblouků dokazující zašlou slávu Říma.

Po přestávce na občerstvení navštívíme monumentální pomník Viktora Emanuela II. - sjednotitele Itálie. Zbytek dne věnujeme nákupu suvenýrů. V podvečer odjezd do ČR.

5.den

V ranních hodinách příjezd ke škole.