Loading

slitenhet har en løsning! ENERGIKODEN™

INTRODUKSJON

Første program i Norge som gir deg evidensbaserte tiltak for en reell bedring av energinivå!

Energikoden er nøkkelen for å rette opp slitenhet, lite energi, dårlig nattesøvn og hormonelle ubalanser. Gjennom evidensbaserte tiltak satt i system er det mulig å få i gang energiproduksjonen slik den skal være.

Det finnes store mengder studier på ulike former for energitap. Det finnes studier på mekanismene bak energitapet, og hvilke faktorer som må på plass for å gjenopprette.

En viktig nøkkel er at tiltak må settes sammen i et system.

Det holder ofte ikke med å bare endre kosthold, meditere eller hvile mer. Du trenger en dokumentert pakke med tiltak som stimulerer og øker energiproduksjonen din!

KODEN inneholder 5 moduler satt sammen til praktiske og gjennomførbare tiltak individuelt tilpasset.

Dette er noe av det du får presentert i ENERGIKODEN™

1. DØGNRYTME

2. STRESS|RESPONS

3. NÆRINGSMANGLER

4. MITOKONDRIEFUNKSJON

5. OPTMAL ENERGIPRODUKSJON

De fem modulene inneholder alt du trenger å vite for å gjenopprette gode energinivå! Du får både økt kunnskap og praktiske tiltak.

Inkludert i tiltakene er også protokoller for lekk tarm, avgiftning og økt leverfunksjon.

1. DØGNRYTME

En viktig faktor som må på plass hvis god energi skal gjenopprettes. Døgnrytme styrer hormonproduksjon, restitusjon av mitokondriene, avgiftning og regenerering av cellene.

Naturlige faktorer som påvirker er ulike typer lys, temperatur, søvn og aktivitet.

Kunsten er å ha rett faktor - til rett tid på døgnet i rett mengde!

Du har ikke et søvnproblem, men et døgnrytmeproblem.

Det er umulig å ikke sovne når du er trett nok. Hjernen må ha søvn på et visst tidspunkt, og det er begrenset hvor lenge vi klarer å holde oss våkne. Sovne er altså noe du gjør automatisk når du er trøtt nok. Til det trenger man ikke sovemedikamenter.

Problemet er når på døgnet det skjer, noe døgnrytmen bestemmer. De som sliter med søvn har problemer med å sovne på rett tid av døgnet. God døgnrytme vil også gi deg bedre søvn.

Vi kan si at søvn og døgnrytmeproblemer er tillærte tilstander som oppstår av ulike årsaker. For noen kan det være skiftarbeid, kronisk stress, pc, mobilbruk eller sen stå opp tid som ødelegger. Andre kan ha smerteproblematikk eller andre faktorer som gir problemer.

De fleste er faktorer som kan endres eller påvirkes. Hjernen omprogrammeres gradvis til et nytt mønster. Innen forskning kalles dette for nevroplastisitet. Det betyr hjernen sin evne til å endre seg selv basert på hva vi gjør.

2. STRESS|RESPONS

Stressresponsen er en av de mest fascinerende og viktige mekanismene vi har i kroppen. Den er også en av de mest misforståtte og undervurderte.

Når den blir aktivert er vi ofte i trøbbel! Eller det er kun da den skal aktiveres. Ordet stress|respons bør deles i to for å bedre skjønne mekanismen bak.

Stress er tema innenfor ulike grener av vitenskapen. Det gjelder innen fysikk, medisin og psykologi. Ut fra det kommer også forskjellige definisjoner på stress.

Psykologisk definisjon: Stress kan defineres som et mønster av fysiologiske, atferdsmessige, emosjonelle eller kognitive responser til virkelige eller imaginære stimuli som oppfattes å forhindre mål eller virker truende

Medisinsk: Stress kan defineres som en tilstand av økt psykologisk, fysiologisk og atferdsmessig beredskap, det vil si kroppens alarmreaksjon

Stress|Respons er hva som skjer når hjernen opplever noe truende. Den urgamle delen av hjernen blir aktivert og gir en fysiologisk respons. En respons som kun har tre ulike reaksjonsmønstre.

På engelsk kalt fight, flight or freeze.

Dessverre er stressresponsen ganske så lettprovosert, og kobler inn basert på en rekke faktorer som ikke har med reelle trusler å gjøre. Det gir problemer for oss i dagens moderne samfunn.

Når vi snakker om «sunt» stress så er det mer en aktivering av positive signalstoffer i hjernen som fyrer av og stimulerer oss.

Stressresponsen fyrer av hormoner som bare har en hensikt: gjøre oss klare for kamp, flukt eller frys (dvale). Når den urgamle delen av hjernen vår får beskjed om å gjøre noe er det kun disse tre mulighetene den har. Konsekvensen for oss er dramatisk, for det kan bli en tilnærmet 24/7 tilstand uten av vi merker det!

Flukt og kamp aktiverer systemet og gir økte ressurser til overlevelse. Dvale eller frys modus gjøre det motsatte!

Energi kobles ned, mentale ressurser går i dvale. Vi kan oppleve depresjon, nedstemthet, motløshet eller andre lavenergi statuser. Vi vil bare vente på at faren er over eller at noen kommer for å beskytte oss. For noen kan bety det å bli i senga.

Alle tre alternativene kan forekomme hos oss, men til slutt ender vi ofte opp med en «favoritt» mestring av opplevde trusler utenfra. Der den ene stjeler energinivået dramatisk.

Veien ut av en stressrespons kan oppleves som utfordrende. Det er så mange faktorer som påvirker livet vårt og vi har ofte press utenfra.

Løsningen er imidlertid enklere enn du tror, og du får vite om den i denne modulen.

3. NÆRINGSMANGLER

Innenfor helsevesenet eksisterer ikke næringsmangler i særlig grad. Et normalt kosthold gir oss det vi trenger for å unngå mangelsykdommer. Innenfor denne definisjonen kan vi si at det stemmer.

Utfordringen er å se at nedsatt funksjon kan skje selv om det ikke kvalifiserer til en mangelsykdom.

Vi har det som kalles for funksjonelle mangler. Der funksjon nedsettes men ikke i den grad at det er en diagnose. Det kan være lave nivå innenfor en normal eller lave nivå under normal. Hva som blir ansett som normalt er basert på gjennomsnittsverdier av en gruppe utvalgte mennesker i et gitt område eller på landsbasis.

Referanseområder har stort spenn mellom laveste og høyeste nivå. Hva som er optimalt for deg er noe annet.

I noen tilfeller er det forskjell på blodprøver tatt i serum, intracellulært eller fullblod. Der de to siste sier mer om nivå inne i cellene og ikke bare hva som sirkulerer rundt. Ulike faktorer kan bidra til at næringsstoffer ikke klarer å komme inn i cellen, men forblir i sirkulasjon.

Vi kan ha en funksjonell mangel selv om vi tilsynelatende har nok av næringsstoffet i kroppen.

Enzymer er proteiner og fungerer som biologiske katalysatorer. De fremmer eller hemmer tusenvis av kjemiske prosesser i kroppen vår. Det gjelder alt fra stoffskifte til fordøyelse. Disse enzymene er avhengig av tilstrekkelig mengde mineraler og vitaminer for å fungere optimalt.

Kronisk stressrespons eller andre typer belastning på kroppen øker enzymaktiviteten. Vi forbruker da mer næringsstoffer enn om vi er i avslappet og restitusjonsmodus. Slike tilstander stiller derfor større krav til næringsinnholdet i maten og hva vi spiser.

En annen faktor som er viktigere enn hva du spiser er hvor bra næringsopptak du har i tarmen. Det inkluderer nedbrytning av maten til små bestanddeler som kan tas opp, og evnen selve tarmveggen har til å transportere næringsstoffer til leveren.

Vi vet at tilstander som lekk tarm, SIBO og dysbiose kan nedsette evnen til næringsopptak betydelig.

Dette er tilstander som er nært knyttet til kronisk utmattelse og lave energinivå.

En bedring av energinivå må derfor ta hensyn til, og ha en protokoll for restitusjon av mage/ tarmsystem inkludert. Denne modulen er derfor en viktig del av ENERGIKODEN™.

Det inkluderer optimalt kosthold for økt energi, måltidsfrekvens, væskeinntak, og mulige tilskudd for raskere bedring av fordøyelse og opptaksevne.

Du vil få hjelp til å finne optimalt kosthold tilpasset deg, og til å finne ut av eventuelle næringsmangler. Samtidig som du vil få bedre kontroll på blodsukker og inflammasjon.

Målet er at du får i deg mest mulig næringsstoffer pr. kcal som du spiser. Det hjelper mitokondriene!

Samt at næringen tas opp og kommer inn på cellenivå der det produseres energi. Du får lære hvilke tilskudd som kan bedre opptak raskere.

4. MITOKONDRIEFUNKSJON

Tittelen på denne modulen kunne også vært mitokondrie «dysfunksjon». Skjønt som vi skal se på, så er mitokondriene aldri dysfunksjonelle. De bare skifter modus av ren nødvendighet som respons på ubalanser på cellenivå. I cellen skjer det en egen stress|respons som mitokondriene styrer.

HVA ER MITOKONDRIER?

Mitokondrier er cellenes kraftstasjoner. Der rundt 90% av cellenes energiproduksjon foregår i selve mitokondriene. De fleste av kroppens celler har mitokondrier, fra noen få til flere tusen i antall. Muskelceller har flest og hjerte er den muskelen med absolutt mest «cellekraftverk».

Mengde mitokondrier i cellen tilpasses behov. Det betyr at trening kan øke antallet, og i tillegg gjøre hver enkelt mitokondrie mer effektiv.

Vi kan øke antall mitokondrier i cellen og gjøre de mer effektive. DET alene vil gjøre forskjell på energinivået ditt!

HVA GJØR MITOKONDRIENE?

Det har lenge vært kjent at de produserer det meste av energien vi trenger. Der næringsstoffer som fett, karbohydrater og protein sammen med oksygen forbrennes til å bli energimolekyler (ATP). Det som ikke har vært så kjent er at de også har en beskyttelsesmekanisme som skal forsvare cellen.

Når mitokondriene går i forsvarsmodus kobler de ned energiproduksjonen.

Vi kan si at det er enten eller. Enten produserer de energi eller de er i forsvar. På engelsk kalles denne funksjonen for The Cell Danger Response (CDR).

Det er flere faktorer som kan aktivere responsen og mitokondriene fungerer som sensorer på cellestatus. Hvis homeostase er truet (cellens evne til å opprettholde balanse) vil CDR bli koblet inn, og energiproduksjon kobles ned.

Den viktigste faktoren for økt energi er å få mitokondriene ut av forsvarsmodus og over til energiproduksjon igjen.

ENERGIKODEN™ vil guide deg gjennom årsaker til CDR, og tiltak for å gjenopprette normal energiproduksjon. I tillegg til metoder for å øke både antall og effektivitet på de mitokondriene du allerede har.

Cellene har i tillegg en annen måte å lage energi på som er lite kjent. Du får vite hva som påvirker og hva du kan gjøre med det.

5. OPTIMAL ENERGIPRODUKSJON

I denne modulen settes alt sammen til praktiske og gjennomførbare tiltak. Du vil få daglige rutiner som er effektive for økt energi.

Vi ser på hele «produksjonslinjen» fra starten i hjernen til sluttproduktet på cellenivå.

Det inkluderer stoffskifte, hjernens reguleringsmekanismer, stressresponsen, restitusjon og næring.

ENERGIKODEN™ blir individuelt tilpasset gjennom omfattende analyse av dine behov med spørreskjema og oppstarts samtale. Det vil bli kartlagt hvilke deler av protokollen du kan ha mest nytte av å ha fokus på, samt persontilpassede tiltak ut fra det.

Du har kanskje sett en del fremmedord fram til nå, og lurer på hva alt betyr. Det kan du slappe av med.

Alt vil bli forklart forståelig og gjennomførbart. Samtidig hvis du vil fordype deg i temaene, lese forskning og studier, så får du materiale som forklarer mer enn hva som er mulig i å beskrive enkelt i en protokoll ment for folk flest.

HVA KAN ENERGIKODEN™ GI DEG?

I tillegg til betydelig bedre energi følger det med noen positive bivirkninger. Tiltakene som er nødvendig å gjøre vil også rette opp ubalanser i kroppen. Det vil bedre søvn, inflammasjon, smerter, mage/tarm funksjon, insulinresistens og hormonbalanse.

Tiltakene er enkle, men kan også oppleves som utfordrende.

Derfor inkluderer protokollen oppfølging gjennom tre måneder. Slik at du får hjelp når du står fast eller det butter litt imot.

Mitt ønske er at ENERGIKODEN™ ikke bare gir deg økt kunnskap og forståelse, men at informasjonen også blir til en transformasjon hos deg.

Vi har nok informasjon på ulike medier i dag. Informasjon til å gjøre alle friske og energirike, men likevel sliter vi.

Derfor er ikke informasjon nok til å hjelpe mennesker til økte energinivå. Den må kunne settes ut i praksis og bli en del av daglige rutiner og gjøremål.

Du kan se på denne protokollen som en utdanning i egen helse. En utdanning du vil bruke til å endre på livet ditt.

HVA KOSTER DET OG HVA ER INKLUDERT?

ENERGIKODEN™ er en protokoll som går over tre måneder. I den perioden får du fire 1 til 1 samtaler (via telefon, nettvideo eller på klinikk) og oppfølging på epost ved behov. Du får et skriftlig materiale på selve koden med de 5 modulene, og noen instruksjonsvideoer underveis.

Du kan få gjennomført ENERGIKODEN™ uansett hvor du bor!
Introduksjonspris ut høsten 2018 er kun kr. 4100,-
Få en oppstartsamtale gratis, og få svar på alt du lurer på.

Ta kontakt på sms: 922 506 17 eller epost: tor@livsstilsmedisin.com

Du får da tilsendt link for påmelding og betaling.

Hemmeligheten bak ENERGIKODEN™ er summen av tiltak. Det er mange som gjør gode tiltak på enkelte områder som kosthold, søvn etc.

Gode tiltak som ikke alltid gir resultater fordi det fortsatt mangler noe som får mitokondriene ut av forsvarsmodus.

Derfor inneholder koden alle områdene som kan påvirke. Flere tiltak blir satt sammen lag på lag. Det er tidsbesparende og enklere for deg å gjennomføre.

I sum gir det resultater på mitokondriefunksjon og energi.

SAMMEN BLIR VI ENERGIRIKE!

Tor Strømsnes, Sertifisert helsecoach hos Functional Diagnostic Nutrition®, USA. Helseskribent, forfatter, blogger og muskelterapeut.
Telefon: 92 25 06 17 / 67 20 45 17

DISCLAIMER

Medisinske årsaker til energisvikt skal være avklart før du begynner som klient hos meg. Eventuelt at du har legeoppfølging som en del av planen vår. Trenger du legehjelp samarbeider jeg med to dyktige privatleger som kan hjelpe deg i medisinske spørsmål hvis noe er uavklart. Det er forbehold om at du kan ha personlig oppmøte for konsultasjon.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.