Koolhydraatarm Strijd tegen de kilos

Dag 1 , was best zwaar! De ochtend beginnen met het eten van cornflakes van Protiplan. Beetje weinig maar het is allemaal even wennen. Tussen de middag een onsje kipfilet op Koolhydraatarm brood van de bakker. Dat was superlekker. Omdat ik een avonddienst had is het altijd lastig te bepalen wat je gaat eten. Gekozen voor een Japanse salade van AH. Goed te eten. Onsje rosbief toegevoegd. Als ik om 22.00 uur klaar ben met werken heb ik altijd trek. Dus mijn tussendoortjes van Protiplan bewaard. Was een heerlijke verwennerij nog. Het was lastig vandaag. Veel gezweet, betekent dat het lichaam aan het werk is

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.