Nederlandse Schoolreis Antoni Mulock houwer

We vertrokken ISB om 8:30 in de ochtend en bleef op de bus voor 2 uur. Op de bus sprak ik met mijn vrienden en naar muziek geluisterd. Zodra we naar Brugge gingen we op een boot en ging op een boottocht op de grachten in de stad. Het was erg ontspannend en liet ons veel van het oude gebouw, die in Brugge. Nadat we de boottocht eindigde we aten lunch. Mijn vrienden en ik ging naar Pizza Hut en aten wat pizza. Daarna gingen we terug naar Meneer Scherbijn en ging naar het chocolademuseum.

Chocolade!

In het chocolademuseum leren we hoe we chocolade maken en dan moeten we wat van ons maken! Nadat we onze chocolade hebben gemaakt, moeten we ze bij ons nemen en op de bus eten. We hebben de chocolade ontworpen voor wat we wilden maken. Sommige mensen maakten harten of sterren, anderen schreven hun naam. Het was alsof we schilderen maar met echt lekker eten!

Taal Challenge!

Na het verlaten van het chocolademuseum begonnen we de taaluitdaging. In de taaluitdaging moesten we veel verschillende taken afronden. Enkele taken waren: ga naar een vreemdeling en stel hen vragen in het Nederlands, ga naar een vreemdeling en spreek ze in een andere taal dan Engels of Nederlands, neem een ​​foto met een paard en een rij en nog veel meer!

Vrij tijd!

Na het afronden van de taaluitdaging hebben we wat vrije tijd gehad. Mijn vrienden en ik gingen naar een aantal winkels en kochten eten en sprak. Na de vrije tijd kwamen we terug op de bus en kwamen terug naar het ISB.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.