Loading

Nieuwsbrief maart 2018 Hier moet nog een ander plaatje voor komen

hier dan een stuk tekst met een opsomming van wat er binnenkort op stapel staat.

 • Terugblik C-feest? Clubkampioenen Zaal?
 • Funkey?
 • e-Learning cursus tot Club-Scheidsrechter
 • goede vrijdag
 • paasdagen
 • en ook nog deze

Dames 1 - hoe nu verder?

Inleiding over wederopstanding dames 1. Inleiding over wederopstanding dames 1. Inleiding over wederopstanding dames 1. Inleiding over wederopstanding dames 1. Inleiding over wederopstanding dames 1.

Interview Peter Paul van Muijden over zijn plannen met zijn speelsters en deze club.

Interview met Peter Paul van Muijden. Nu onzintekst: Is je tand ondanks het dragen van een bitje toch afgebroken? Ga dan zo snel mogelijk naar de tandarts. Is de tand eruit geslagen? Pak hem vast bij het kroongedeelte en spoel hem af. Niet borstelen!

Vervallen trainingen voor ABCD teams

Maandag 10 april t/m vrijdag 21 april zijn er selectietrainingen voor ABCD elftallen. Hierdoor vallen van selectieteams sommige trainingen uit. Van de breedteteams gaan alle trainingen door. Ivm meivakantie vallen ook sommige trainingen uit.

Eind maart TD inclusief DJ. Dit keer met overheerlijke pizza's met topping naar keuze voor 5 euro.

Agenda

 • dinsdag 28 maart Coachavond teamindeling
 • dinsdag 3 april terugkomavond Club-Scheidsrechter
 • donderdag 5 april examen Club-Scheidsrechter
 • maandag 10 april Start selectietrainingen / horeca gesloten
 • donderdag 13 april EHBSO avond
 • zaterdag 15 april AB-feest poppodium Duycker
 • maandag 17 april Paastoernooi D-jeugd
 • dinsdag 18 april infoavond AED
 • maandag 24 april t/m 5 mei Meivakantie
 • zondag 4 juni Kikkers Open toernooi (1e Pinksterdag)

nieuws van de sponsoren

Dankzij de sponsoren zijn wij als club financieel gezond. Sommige sponsoren zijn zeer trouw en zijn al jaren supporter van MHC de Kikkers. Daarom vinden wij het belangrijk om elke nieuwsbrief te laten weten, welke bedrijven achter ons staan:

Bedrijf 1. Lorem ipsum, fosdfijsd,, sd De volgende vragen komen o.a. aan de orde: Wat zijn de meest voorkomende blessures bij hockey?Welkeblessures kun je voorkomen? Welke factoren zorgen voor het ontstaan van een blessure? Wat moet je doen bij een blessure?

En er is nog een tweede sponsor in deze nieuwsbrief.

Bedrijf 2. Lorem ipsum, fosdfijsd,, sd De volgende vragen komen o.a. aan de orde: Wat zijn de meest voorkomende blessures bij hockey?Welkeblessures kun je voorkomen? Welke factoren zorgen voor het ontstaan van een blessure? Wat moet je doen bij een blessure?Ook nodigen we alle trainers en scheidsrechters uit aanwezig te zijn. De inloop is vanaf 19.30, het programma zal 20.00 uur van start gaan.

Iets over Sportiviteit & Respect

Dit seizoen zijn we gestart met Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers en trainers van onze vereniging. Hiermee laten we zien dat we de veiligheid van onze leden serieus nemen. De VOG is namelijk een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

80% van de vrijwilligers of betaalde trainers hebben de VOG inmiddels ingevuld. Maar we willen deze verklaring voor allen.

Speel je op veld 2? Dan ervaar je het waterveld het beste, als je van tevoren sproeit. Hoe dan? Zie daarvoor deze video:

Hier een titel (b.v. dameshockey op dinsdagochtend)

Hier dan een tekst: Bijvoorbeeld Vind jij de combinatie van buiten sporten en gezelligheid leuk? Heeft het weleens gekriebeld om (weer) te gaan hockeyen? Ben jij toevallig ook nog op de dinsdag vrij? Wij zijn het Dames Dinsdag Veteranen hockeyteam en zijn op zoek naar jou! Dit seizoen spelen we nog twee thuiswedstrijden: op 21 maart a.s. tegen HIC en 11 april a.s. tegen Hurley. Beide wedstrijden starten om 10.30 uur. Misschien vind jij het wel leuk om een kijkje te nemen, even met ons erover te praten en/of na afloop van de wedstrijd met ons te lunchen!

Dank voor het volledig doorlezen van de nieuwsbrief. We willen jullie mailbox niet volstoppen, dus we streven er naar eens per maand eentje te sturen. Voor actueel nieuws, houd de website, app of Facebook in de gaten.
Created By
Communicatie Kikkers
Appreciate

Credits:

Created with images by Sarah_Loetscher - "people quantitative revolution" • Foundry - "spectrum color chevreul chromatique rainbow array colorful" • Unsplash - "concert performance audience" • Courtney Hedger - "Thank You wooden cubes" • Willy66 - "agenda work balance" • hpgruesen - "dwarf tulip blossom bloom"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.