Loading

Verlengde lockdown

De inhoud van de persconferentie van gisterenavond was al aangekondigd. De lockdown wordt verlengd en loopt tenminste door tot en met 9 februari. Ontzettend jammer vanuit allerlei perspectieven, ook voor het nog wat langer moeten missen van het gechloorde water om in te zwemmen. Helaas is het niet anders, laten we met z'n allen ons steentje bijdragen aan het verder terugdringen van het virus en daarnaast naar elkaar blijven omkijken.

De continuïteit van AZC

Het bestuur is zich bewust van de kwetsbaarheid van het verenigingsleven in het algemeen, en dat van AZC in het bijzonder. Het virus heeft een bres geslagen in zowel het sportieve als ook het sociale leven binnen AZC. Een gemis dat impact heeft op onze leden. Het bestuur prijst zich gelukkig dat onze leden en vrijwilligers AZC trouw blijven en staan te trappelen om weer 'aan te bak' te mogen. En dat dit gaat gebeuren staat vast, de datum waarop is het grote vraagteken.

Bestuurlijke verantwoording afleggen is een belangrijk onderdeel voor de continuïteit. In het 'normaal' had het bestuur deze verantwoording afgelegd met een Algemene Ledenvergadering in oktober. Onze statuten verplichten tot een fysieke vergadering en daar waren de omstandigheden niet naar. Het bestuur is inmiddels in de afrondende fase met de kascontrolecommissie en het verslag dat daaruit wordt gewonnen zal in het 1e kwartaal van dit jaar met de leden worden gedeeld. Dit tezamen met het jaarverslag over het seizoen 2019/2020. Daarin wordt dan zichtbaar wat het corona-effect op onze vereniging en de financiën heeft gehad.

Voor dit lopende seizoen weten we een aantal zaken met enige zekerheid. Zo weten we welke periode het zwembad gesloten was en is en welke impact dat heeft op het trainen en het wedstrijdprogramma tot zeker 9 februari. Variabelen zitten in het mogelijk uitlopen van het seizoen. Gaan we langer door met trainen? Loopt het competitieprogramma langer door? Kunnen we in de zomer weer een aantrekkelijk programma in het buitenbad opzetten. Enfin, pas aan het einde van dit seizoen zal duidelijk zijn wat de financiële impact exact gaat worden. Toch heeft het bestuur gemeend in deze periode van gesloten zwembaden een eenmalige matiging van de contributiedruk voor de leden door te voeren. De inning eind december 2020 hebben we achterwege gelaten. We snappen namelijk dat contributie betalen en geen mogelijkheid hebben om te zwemmen, best een wissel trekt op onze trouwe leden.

Het bestuur is trots op de grote schare trouwe leden die AZC rijk is en hoopt, samen met jullie, dat dit kwartaal een positieve trend in de bestrijding van het virus zal laten zien. Een positieve stip op de horizon waarmee ook het zwemmen binnen AZC weer werkelijkheid kan worden. Nog even volhouden en blijf goed voor jezelf en voor elkaar zorgen!

Namens het bestuur

John Jansen, voorzitter

Mocht je naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, neem dan contact op met je afdeling via onderstaande button.

Een niet te missen kans: SponsorKliks

Nog maar even in herinnering roepen. Een makkelijke en gratis manier om AZC met euro's te supporten. Doe je online aankopen via SponsorKliks. Kleine moeite, groot genot voor AZC. Maak er in voorkomende gevallen gebruik van!