Loading

De Driesprong Nieuwsbrief 20 mei 2019

Hemelvaart

Agenda

Hulpouder klik svp op onderstaande link.

Jarigen

Voorleesfeest groep 1 t/m 4

Op donderdagmiddag 16 mei organiseerden we samen met de VoorleesExpress en de bibliotheek een leuk voorleesfeest voor de kinderen van groep 1 t/m 4. Vrijwilligers van de VoorleesExpress lazen door de hele school voor uit hun lievelingsboek aan groepjes kinderen. Met rode wangen werd er enthousiast geluisterd naar alle mooie verhalen. Tussendoor was er tijd voor iets lekkers. Ook ouders en opa’s en oma’s kwamen nog even langs om te kijken. Door kinderen van groep 7-8 werd tijdens dit feest een cheque uitgereikt aan de vrijwilligers van de VoorleesExpress. Zij hadden namelijk met het verkopen van de Kinderpostzegels afgelopen najaar geld opgehaald voor de VoorleesExpress. De kinderen haalden maar liefst 460 euro op voor de VoorleesExpress. Alle kinderen gingen naar huis met een flyer over de VoorleesExpress, een boekenlegger van Boekhandel Reterink en een prachtig prentenboek; namelijk Kikker is kikker. Mocht u ook mee willen doen met de VoorleesExpress, dan kunt u zelf rechtstreeks contact opnemen met de VoorleesExpress. De gegevens staan op de flyer. U kunt ook juf Arianne benaderen.

Juf Arianne laat het cadeautje voor alle kinderen zien en legt uit.

Op bezoek bij de boer

Afgelopen woensdag zijn we met groep 3/4 op bezoek geweest bij de boerderij van de familie Olthof. We gingen kijken welke rol techniek speelt op een boerderij. Wat heb je techniek voor veel dingen nodig! We mochten kijken bij de melkrobot, in de stal, bij de jonge koeien en Jelbert liet ons alle machines zien. We keken onze ogen uit. Bedankt dat we langs mochten komen!

Op bezoek bij het bedrijf van de familie Olthof.

Nieuwe regels B6-4all

Deze week hebben we nieuwe regels geïntroduceerd voor het binnen komen en naar buiten gaan. De regels zijn: "Voeten vegen bij binnenkomst van de school" en "rustig naar binnen zonder anderen te hinderen".

Schoolreis groep 5 t/m 8

Afgelopen vrijdag zijn we met groep 5 t/m 8 naar Lauwersoog geweest. Het was een fantastische dag die geheel werd begeleid door de gidsen van de Natuurschool Lauwersoog. Het programma bevatte de volgende onderdelen: Havenexcursie met garnalenpellen en krabvissen. Vervolgens hebben we ons met schepnetjes uitgeleefd in het zoete water achter de dijk. Tenslotte hebben we echt op het wad gelopen en hier zeepieren gezocht en schelpdieren. Middels onderstaande fotocollage krijgt u een sfeerimpressie van deze bijzonder leuke dag.

Sfeerimpressie schoolreisje Lauwersoog

Zwemdiploma

Het schoolzwemmen levert een waardevolle bijdrage op aan de zwemvaardigheid en de conditie van onze leerlingen. Dit resulteert vaak in één of meerdere diploma's. Op deze foto's ziet u de beide trotse bezitters van een zojuist behaald zwemdiploma. Jelbert Olthof en Sophie Bom, van harte gefeliciteerd.

Jelbert en Sophie zijn er blij mee.

Kleuters op bezoek bij de apotheek.

Donderdag a.s. gaan we met de kleuters een bezoekje brengen aan de apotheek in Wierden. We werken over Gezondheid uit de methode kleuterplein. Dit past dus prima in ons lesprogramma. Nienke Schoot Uiterkamp gaat ons van alles uitleggen over de apotheek. We hebben er zin

Kunstworkshop groep 5/6

Aanstaande donderdagmiddag gaat groep 5/6 een workshop volgen op het Lageveld onder leiding van Vieke Maas. We vertrekken op de fiets om 13.15 uur en zijn om 15.30 uur weer op school. De kunstobjecten die we die middag gaan maken, zullen tentoongesteld worden in een kunstroute op landgoed "de Barkel". De opening van deze kunstroute is as. zaterdag. Wanneer u tijd heeft kunt u hier de komende tijd eens een kijkje gaan nemen naar wat we gemaakt hebben.

Bedankt hulpouders!

Op donderdag 4 juli willen we alle ouders bedanken die in het afgelopen schooljaar hebben geholpen bij de activiteiten van de school. U bent van grote waarde voor de school en we stellen uw hulp dan ook zeer op prijs. Als dank willen u graag een kop koffie en een zelfgemaakte attentie van de kinderen aanbieden op donderdag 4 juli om 10.15 uur. We willen graag alle hulpouders benaderen middels dit stukje in de nieuwsbrief. Komt u ook?

Vakantie

Volgende week genieten we van een heerlijk weekje vakantie. Daarna hebben we nog zes schoolweken tot aan de zomervakantie. De tijd vliegt. Fijne vakantie!

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 3 juni.

Created By
Team Driesprong
Appreciate

Credits:

Created with images by TanteTati - "daisy heart daisy heart" • Unknown - "Free illustration: Hourglass, Sand Castle, Sand, Time ..."

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.