Digiloo-digilei HH AOKK:n digilehtinen 16

ESITTELYSSÄ vertaisarviointityökalu

Vähän pitkä buildup

Joitain vuosia sitten osallistuin elämäni ensimmäiseen MOOCiin ihan vain testatakseni, millainen opiskelukokomus se on. Itse aiheesta (gamification) en niinkään oppinut uutta, mutta ihastuin arviointitoteutukseen. Siinä oli kaksi osaa: monivalintatehtävä ja avoin "essee". Vastaamisen jälkeen monivalintatehtävästä pystyi tarkastamaan perustelut, miksi jokin vaihtoehto oli oikein. Ihan kiva, muttei syy innostukseeni. Avointen vastausten arviointi sen sijaan oli toteutettu vertaisarviointina, josta opin valtavasti. Kas näin se meni:

Ensimmäinen essee oli lyhyt, muutaman sadan sanan vastaus, josta etukäteen kerrottiin, mihin asioihin arvioinnissa kiinnitetään huomiota. Eräpäivän jälkeen jokainen osallistuja sai tarkastettavakseen viisi muiden osallistujien vastausta. Hyvien arviointiohjeiden avulla lyhyet vastaukset oli helppo arvioida. Vertaisarvioinnit tehtyään sai eteensä oman vastauksensa, joka piti itsearvioida samoilla kriteereillä kuin oli juuri arvioinut kaverien vastaukset. Nerokasta! En oppinut paljon uutta muiden vastauksista, mutta oli avartavaa nähdä oma vastauksensa arvioitsijan silmin, kun oli juuri arvioinut viisi muuta. Seuraavassa tehtävässä osasin jo paljon paremmin muotoilla vastaukseni niin, että vertaisarvioijan on helppoa nähdä siitä juuri se, mitä arviointiohjeissa kerrotaan.

Kurssi jatkui. Seuraavalla kerralla esseessä piti olla 500 sanaa. Viimeinen essee oli laajuudeltaan 1500 sanaa. Tämäkin oli fiksusti mietitty: jos kokemattomille vertaisarvioitsijoille olisi laakista laittanut eteen 15000 sanan pläjäyksen, he eivät olisivat olleet hukassa, mutta heidän arviointiosaamisensa kehittyi pienin askelin, ja lopulta 1500 ei ollutkaan kohtuuttoman iso möykky.

työkalu löytyi!

Ihan kiva kokemus, mutta ei kovin käyttökelpoinen ilman työkalua. Voitte siis arvata, miten innostuin, kun törmäsin jutussa 4 Startups Revolutionizing the EdTech World työkaluun nimeltä Peergrade. Tällä ilmaisella työkalulla opettaja voi toteuttaa vertaisarviointia juuri edellä kuvaamallani, hyväksi kokemallani tavalla.

Davidin kanssa juttelimme, että otamme Peergraden kokeiluun niin Enkuissa kuin täällä Pretoriassakin. Vielä ei ole kuitenkaan sen aika, ensin pitää opetella käyttämään Peergradea. Opetelkaa tekin, näillä se onnistuu!

Innostuitko – ota yhteyttä Irmeliin tai Merjaan

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.