SOCIAL ARV

Hvilke påvirkning har det for os unge, at vores forældre er som de er?

"Nicolais forældre sidder i stuen og drikker imens de ser tv. Det er tid til aftensmad, men det betyder ikke så meget for dem, de er nemlig på kontanthjælp, og kan bare bestille take-away hver dag. Det eneste der virkelig er vigtigt for dem er, om de har nok øl og cigaretter. Nicolai arbejder til dagligt i netto, selvom han har taget en gymnasial uddannelse og sagtens kunne finde et bedre job. Nicolai drømmer om at blive læge i fremtiden, men han tror ikke at han er god nok til at gå videre med det."

Andel af 25-årige som ikke har taget en uddannelse og med ufaglærte forældre.

FAKTA: Der er flere drenge, hvis forældre som ikke har en videregående uddannelse, som heller ikke tager en uddannelse og ender på kontanthjælp, pigerne er altså bedst til at bryde den sociale arv. I 2010 var der 43% af 25-årige drenge med ufaglærte forældre, som ikke fik en uddannelse. Der var 33% piger som heller fik en uddannelse, hvor deres forældre ikke var færdiguddannede. Det er mest drenge, som har svært ved at tage en videregående uddannelse hvis forældrene heller ikke har nogen.

"Pigerne er altså bedst til at bryde den sociale arv."
Unge, hvis forældre drikker, har højere tendens til også at drikke i en tidlig alder, og at drikke meget med andre.

"Nicolais bedste ven kommer fra en normal, rig og kærlig familie, som støtter ham i hans uddannelse. Hans forældre har begge længere-varige uddannelser. De har kendt hinanden i 3 år, og de blev venner på grund af deres drøm om at blive læge. Emil har en kæreste og bor i lejlighed med hende. Han er i gang med at tage en videregående uddannelse som læge, og kan ikke se hvorfor Nicolai ikke fortsætter, da han ser et potentiale i Nicolai."

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.