Loading

Lysekils kommun Strukturbild Fyrbodal - rådslag med ledningsgruppen

Rådslag 1

Strukturbild Fyrbodal i Lysekil

Strukturbild Fyrbodal är en process för att skapa en gemensam bild av framtiden för våra 14 kommuner i Fyrbodal, som visar vart vi är på väg tillsammans och hur vi vill att det ser ut när vi är framme.

Hittills har rådslag genomförts i ledningsgrupper i sju av våra kommuner.

En av dessa är Lysekil där deltagandet var initierat och tankarna konstruktiva. Den stora innovationspotentialen inom marina näringar, tillgången till djuphamn, behovet av att släppa på prestigen kommuner emellan och den viktiga kopplingen till högskola och universitet, var några av de områden som lyftes.

Leif Schöndell

Kommundirektör Leif Schöndell säger:

Det är värdefullt att lyfta blicken från vardagens frågor och tillsammans gå framåt i tanken. Det var mycket givande att diskutera och ta del av varandras perspektiv på framtiden. Energin var hög och engagerad. Det är tydligt att inom områden som exempelvis näringsliv, infrastruktur och kompetensförsörjning behöver vi kommuner i Fyrbodal se till gemensamma intressen och planera tillsammans för lösningar som lyfter och gagnar oss i det längre perspektivet.

Processledare Christel Thuresson, som leder rådslagen, ser redan nu skillnader, men även likheter i vad kommunernas ledningsgrupper väljer att lyfta och fokusera på.

”Det finns tydliga skillnader mellan kommunerna och det kan vara lätt att fastna i dem, men det finns också många likheter och områden där vi kan verka tillsammans för att hushålla med våra resurser och skapa det goda livet”, säger processledare Christel Thuresson och tillägger:

”Ensam är inte alltid stark. Allt fler frågor kräver planering och samverkan med andra. I dessa dialogmöten i kommunernas ledningsgrupper mejslas dessa frågor ut och en bild av en gemensam framtidens Fyrbodal växer fram.”

Credits:

Fotograf Jenny Mårtensson, samt Alexander Andrews - "map measure"