Loading

Η Αθήνα ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣIΛΕIΑ ΣΤΗΝ ΑΡIΣΤΟΚΡΑΤIΑ

Συνοικισμός

 • Το έδαφος της Αττικής ήταν φτωχό. Οικισμοί αναπτύχθηκαν εκεί όπου υπήρχαν δυνατότητες να ζήσουν άνθρωποι.
 • Στις λιγοστές πεδιάδες οι κάτοικοι ασχολήθηκαν με τη γεωργία.
 • Στις κάπως ορεινές με την κτηνοτροφία.
 • Τα εκτεταμένα παράλια ευνόησαν την ανάπτυξη της ναυτιλίας και του εμπορίου.
 • Αργότερα, η Αττική αποτέλεσε ενιαίο κράτος με έδρα την Αθήνα.

Έτσι, στην αρχή οι κάτοικοι της Αττικής ζούσαν διασκορπισμένοι σε μικρούς οικισμούς. Λέγεται, ότι αυτός που ένωσε τους οικισμούς σε μια ενιαία πόλη ήταν ο Θησέας → σε ανάμνηση μάλιστα του γεγονότος αυτού οι Αθηναίοι γιόρταζαν τα Παναθήναια, την πιο λαμπρή γιορτή της Αθήνας.

 • Οι Αθηναίοι ήταν Ίωνες, περήφανοι γι’ αυτή την καταγωγή τους και δεμένοι με τον τόπο τους.
 • Αγωνίστηκαν και δημιούργησαν ένα μεγάλο κράτος, του οποίου η δύναμη και η αίγλη έμειναν απαράμιλλες στους αιώνες.

Το πολίτευμα

Η βασιλεία

 • Πρώτο πολίτευμα της Αθήνας ήταν η βασιλεία.
 • Για την περίοδο αυτή ελάχιστα μας είναι γνωστά.
 • Τελευταίος βασιλιάς, σύμφωνα με την παράδοση, υπήρξε ο Κόδρος, ο οποίος θυσιάστηκε προκειμένου να αποφευχθεί η σύγκρουση με τους Δωριείς.
 • Το γεγονός αυτό πιθανόν δείχνει ότι η μεταβολή του πολιτεύματος έγινε ειρηνικά.

Η αριστοκρατία

 • Στο αριστοκρατικό πολίτευμα εξακολούθησε να υπάρχει ο θεσμός του άρχοντα-βασιλιά με αρμοδιότητες θρησκευτικού χαρακτήρα → Το γεγονός αυτό δείχνει επίσης ότι η μετάβαση από το ένα πολίτευμα στο άλλο έγινε χωρίς ιδιαίτερες ταραχές.
 • Ο επώνυμος άρχοντας → ασκούσε την ουσιαστική εξουσία, ήταν υπεύθυνος για τη σύγκληση της Εκκλησίας του Δήμου.
 • Ο πολέμαρχος → ήταν αρμόδιος για στρατιωτικά θέματα.
 • Οι έξι θεσμοθέτες → ασχολούνταν με δικαστικά θέματα.
 • Ο Άρειος Πάγος → ήταν υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων.
 • Η Εκκλησία του Δήμου → ως συνέλευση όλων των Αθηναίων, αυτή την περίοδο δεν έχει εξουσία. Απέκτησε μεγάλη σημασία στα μεταγενέστερα χρόνια, όταν το πολίτευμα έγινε δημοκρατικό.

Κοινωνικές εντάσεις

Την περίοδο της αριστοκρατίας δύο κοινωνικές ομάδες ήταν δυσαρεστημένες:

 1. Οι έμποροι και οι βιοτέχνες, οι οποίοι με την ανάπτυξη του θαλάσσιου εμπορίου είχαν αποκτήσει μεγάλη οικονομική δύναμη, αμφισβητούν την δύναμη των ευγενών και θέλουν και αυτή πρόσβαση στην εξουσία.
 2. Οι αγρότες που είναι χρεωμένοι απαιτούσαν κατάργηση των χρεών. Όσοι από αυτούς δεν μπορούσαν να ξεπληρώσουν τα χρέη τους γίνονταν δούλοι.

Ο Κύλωνας:

 • Το 632 π.Χ., εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση.
 • Με την υποστήριξη πολλών οπαδών του, θέλησε να πάρει την εξουσία και να γίνει τύραννος.
 • Το κίνημά του απέτυχε και ο ίδιος δραπέτευσε στα Μέγαρα.
 • Οι οπαδοί του, όμως, παρόλο που είχαν καταφύγει ως ικέτες στους βωμούς των θεών, θανατώθηκαν.
 • Το ανόσιο αυτό έργο έμεινε στην ιστορία γνωστό ως «Κυλώνειο άγος».

Ο Δράκοντας:

 • Η αναστάτωση στην Αθήνα κορυφώθηκε.
 • Οι Μεγαρείς βρήκαν την ευκαιρία και κατέλαβαν τη Σαλαμίνα.
 • Καθημερινά προβάλλονταν τα αιτήματα για την κατάργηση των χρεών και τη σύνταξη γραπτών νόμων.
 • Οι νόμοι μέχρι τότε ήταν άγραφοι. Το γεγονός αυτό εμπόδιζε τη σωστή απονομή της δικαιοσύνης και πολλοί παραπονούνταν ότι δεν εύρισκαν το δίκιο τους.
 • Οι ευγενείς, για να εκτονωθεί η λαϊκή δυσαρέσκεια, ανέθεσαν το 624 π.Χ. στον Δράκοντα να καταγράψει τους νόμους.
 • Οι νόμοι του Δράκοντα, «γραμμένοι με αίμα», όπως είπαν, ήταν πολύ αυστηροί.
 • Αποτελούσαν, πάντως, μια προσπάθεια να επιβληθεί η τάξη και να ησυχάσει ο τόπος.
Created By
Athina Komninou
Appreciate

Credits:

Created with an image by Evan Wise - "untitled image"