Surrialismen Modernismen

Modernismen

Modernismen är en slags riktning inom konsten som uppstod i Europa på sena 1800-talet och tidiga 1900-talet och blev påkommen av mestadels fransmän. Modernismen kan förknippas med den experimenterande tiden av de mänskliga upplevelserna. Många av verken som skapades under den tiden kom framförallt till av slumpen och var alltid individuella. Alla tänkte olika och skapade olika verk utifrån deras egna tankar och fantasi. Därför kan Modernismen förknippas med den experimenterande tiden just eftersom alla människor gjorde olika målningar och tolkade allt på deras egna sätt. Nästan ingen av bilderna/verken som gjordes under den lite senare tiden av Modernismen hade i princip inte någon logik alls och var ofta gjord genom inspiration av exempelvis slumpvis upphittade saker och fantasin vilket man kan se på bland annat Futurism, Kubism, Suprematism, Surrealism och Abstract Expressionism vilket var olika riktningar inom Modernismen. På framförallt dessa riktningarna kan man se hur olika alla konstnärer tänkte och ingen är lik varandra på något sätt vilket också visar att denna epok varit väldigt individuell och fantasifull.

Här är exempel från var och en riktning som jag skrivit ovan.

Surrealismen

Surrealismen är en av riktningarna inom modernismen. Den startades på 1920-talet i Frankrike men spreds sig väldigt snabbt över västvärlden. Inom Surrealismen ersatte man det övernaturliga till tekniken och teoribildningen vilket kunde göra bilderna som målades väldigt "konstiga" och "annorlunda".

Surrealismen skapade framförallt verk genom slumpen och var mer än urban rörelse än en naturromantisk. Konstnärer inom denna riktning kunde med hjälp av en upphittad sak i naturen göra ett helt eget verk bara med hjälp av fantasin och saken dom hittat. Oftast har verken som dom gör ingen logik eftersom man kan ställa till exempel en potatis bredvid ett ljus i skogen. Oftast tänkte människorna som gjorde dessa sorters bilder inte så mycket utan gick bara på deras egen fantasi och tolkade sakerna på sitt egna vis. Verken som skapats genom Surrealism har oftast någon koppling till verkligheten och framställning av den. Tanken på många av verken så kan man ställa i princip vad som helst någonstans i naturen och därmed oftast få en naturlig och verklighetsbaserad bakgrund. På många av verken så är det oftast himlen exempelvis som finns med i bilden för att ändå symbolisera verklighet.

Två välkända surrealister är Salvador Dali och Rene Magrette. Dom båda har skapat väldigt annorlunda verk med hjälp av deras fantasi. Framförallt dessa två konstnärer har gjort verk som blivit kända världen över.

Salvador Dali och Rene Magritte

Rene Magritte

René Magritt är en av världens kändaste konstnärer inom riktningen Surrealism. Han är född 21 november 1898 i Belgien och avled sedan 15 augusti 1967. Renés barndom har varit en väldigt svår och tuff tid eftersom hans mamma hade försökt ta livet av sig x antal gånger. När René var 13 år så kom dagen då hans mamma lyckades med att avsluta sitt liv. Hon hade hittats vid en flod och de sägs att René var en av personerna som hade hittat henne vilket har gjort starka avtramp hos honom. Dock så har René påverkats och inspirerat sig av denna händelsen under hans konstkarriär.

I början utav Renés konstkarriär så tog han väldigt mycket inspiration från framförallt två andra riktningar vilket var futurismen och kubismen. Under Renés år så har han bortsett från att skapa konstverk även tillsammans med andra konstnärer och poeter skapat olika tidskrifter. Framförallt en av tidskrifterna ligger bakom till när surrealismen blev till i Belgien. Efter att Belgien fått upp ögonen för surrealismen så utvecklade även René sin personstil. Den utvecklades på ett sätt som innebar mer litterära bilder men även mer exakta och som ingreps utav poetiska idéer. Detta ledde till att Renés bilder blev mer mysteriska och bilderna med mer okänd närvaro.

René flyttade till Paris år 1927 där han tillsammans med andra surrealister slog sig samman innan han flyttade tillbaka till Belgien för att leva sina sista år i sjukdomen cancer som sedan gjorde att han avled.

Två av Renés Verk
Created By
Alicia Nilsson
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.