Power box - Power box enerji tasarrufu Power box - Power box enerji tasarrufu

POWER BOX BÜYÜK TASARRUFLAR!

Elektrikli ev Aletlerinin akım tüketimini azaltır ve o yüzden faturanız az geliyor! Power boxla %30-50 daha az odeme yapacaksiniz. Surekli kullansaniz bile.

Kolay kullanım sadece prize takmanız yeterli. Siz enerjiyi https://spark.adobe.com/page/PsFLcKXiTlke5/ sadece doğru kullanıyorsunuz kimseyi kandırmadan! Etkinliği pek çok çalışma tarafından doğrulanmıştır ve bilimsel açıklanmıştır. Sadece elektrik tasarrufu değil, aynı zamanda cihazların ömrünü uzatır. Kablolama ve aletleri tanımlayan zararlı elektromanyetik radyasyonu azaltır Verdiğiniz paranız boşuna harcanmaz

Power box

Avrupa'da çok ünlü bir üründür yapılan araştırmalara göre Avrupa'da her aile bu ürünü kullanmaktadır. Şimdi Türkiye'de olan bu fırsatı kaçırmayın!!!

Power box enerji tasarrufu

Sizin şebekeniz reaktif enerjiden korunmaktadır

Sizin şebekeniz reaktif enerjiden korunmaktadır ve sizin cihazlarınız daha az enerji kullanır fizik derslerinden biliyoruz ki enerji aktif ve reaktif olabilir aktif enerji yararlıdır -elektrik işlerinde kullanılır reaktif ise gereksiz sayılır.Bu tel üzerinde çalışır ve ağ üzerinde ek bir yük oluşturur.Bunun bir sonucu olarak akım tüketimini arttırır ve zararlı elektromanyetik alanlara sebep olur.

Elektrik ödemelerinde tasarruf ediniz

Aylık ödemeler %30-50 daha az olacaktır

EPOWER BOX enerjiyi yükünü böylece azaltır ve bunun sonucunda, akım tüketimi gibi, ağ reaktif bileşeni kaldırır. Elektrikli aletler bunu ödemek için maliyetlerini azaltarak, daha az elektrik kullanırlar.

Credits:

power box.power box türkiye, power box satış,power box yorumları,power box nedir

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.