Loading

De Driesprong Nieuwsbrief 6 mei 2019

Eén keer vaker

Eén keer vaker

Agenda

Oud papier/pleinvegen

Jarig

Herdenking bevrijding

Op zaterdag 4 mei werden ook in Hoge Hexel de doden van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Namens onze school las Elena Dasselaar het gedicht voor wat u bovenaan deze nieuwsbrief vindt. Tevens hebben Meijke Regtuijt en Julia Lubbers een krans gelegd bij het monument ter nagedachtenis aan kapitein Lancker. Wist u dat wij als school dit monument geadopteerd hebben en het dus gedurende het jaar verzorgen?

Onderstaande foto's hebben we als school ontvangen van dhr Jeroen Regtuijt. Waarvoor onze hartelijke dank. Deze foto's en meer zijn te vinden op de Facebookpagina van Plaatselijke Belang Hoge Hexel.

Op bezoek bij de synagoge

Wij zijn op dinsdag 23 april naar de synagoge geweest. Met de hele klas, dat zijn 20 kinderen dus, gingen we met de auto. Kirstens vader ging ook mee. Mijn opa die wou het ook wel bekijken dus ging opa in de auto van mijn vader. Mauds moeder kwam ook mee rijden. Juf Mirthe zat bij ons in de auto. Toen we aangekomen waren kwam er een meneer die heette Hans Peters. Die ging ons een rondleiding geven. Toen we binnen kwamen moesten alle jongens een keppeltje op doen. En alle meisje moesten kleren aan die tot de schouders waren. Alleen Samira had dat niet daarom moest zei een soort sjaaltje om doen. De even getallen van het jodendom is 0,2,4,6,8,10,12. En het geluksgetal is 18.

De joden noemen de synagoge ook wel sjoel. Er is een kleine sjoel en een grote sjoel. In de grote sjoel kunnen wel 400 mannen en 200 vrouwen. De kleine sjoel is een soort schooltje. Elke zaterdag/sabbat is er een dienst vanaf 10 uur en hij duurt 2 en een half uur. Er zit een schot tussen de mannen en vrouwen. De jongens mogen niet afgeleid worden door de vrouwen. Soms namen de vrouwen ook kinderen mee en die mochten in de gang spelen dan kwam er weer een kind uit de gang en die zei ik moet naar de wc en dan moet de moeder weer mee naar de wc. De rabbijnen lezen in de Thora. De rabbijnen mogen de Thora niet aanraken dus daar gebruiken ze een jat voor. Dat is een handje waarmee je het heilige boek kan aanraken. De rabbijn en de gemeentemensen mogen alleen de Thora voorlezen. Het is misschien een beetje gek maar die meneer zei dat de vrouwen de baas in huis zijn. We zijn ook bij de grote sjoel geweest dat is de plek waar vaak de dienst wordt gehouden. Toen zei de meneer dat je even naar het raam moest kijken. Hoeveel zijn er van elke soort vroeg hij, toen zeiden wij 4 ramen zijn er en toen zei hij dat er altijd even getallen waren en hoeveel meter was de gang? 18 meter, dat is het geluksgetal. De meneer zei dat zij matses eten omdat ze in de snelle tijd geen brood konden bakken. Hans Peters had een kaartje bij zich en daar stond een vrouw op en een j van het jodendom. Vroeger in de oorlog haatte de Duitsers de joden dus iedereen moest dat kaartje bij zich dragen, ook als je geen joods was moest dat. En de Duitsers gingen vragen of je joods was, als je geen kaartje bij je had werd je ook opgepakt.

Nawoord: wij vonden het interessant en dus vinden wij het heel leuk

VAN MAUD EN KIRSTEN

Afsluiting project met inloop

Op dinsdag 14 mei sluiten we ons project "Geloof" van Alles in 1 af met een inloop voor u als ouders. De kinderen willen u graag laten zien waaraan we gewerkt hebben in de afgelopen periode en vertellen wat we geleerd hebben. U komt toch ook? De inloop is van 15.15 – 15.45 uur.

Scoor een boek

De afgelopen periode hebben groep 5 en 6 meegedaan aan het project 'Scoor een boek' van de Bibliotheek Wierden. Hierbij hebben de kinderen heel veel boeken gelezen. Ook hebben we met de hele klas een opstelling gemaakt, waarin de leukste, spannendste of grappigste boeken stonden opgesteld. Iedereen mocht zijn favoriete boek aan de klas presenteren. Vervolgens werd er met de klas gestemd of het boek in de opstelling kwam.

Aankomende woensdag is er een afsluiting van dit project bij Juventa in Wierden. We hebben er al veel zin in!

Voorleesfeest voor kinderen en ouders gr. 1-4

Op donderdag 16 mei organiseren wij samen met de bibliotheek Wierden en de Voorleesexpress een leuke voorleesactiviteit. Over wat we precies gaan doen zijn we nog in overleg met de bibliotheek. Maar het wordt zeker de moeite waard om te komen! We hopen op veel ouders van groep 1 t/m 4. Het feest zal beginnen om 14:45 uur. Na afloop kunt u zo om 15:30 uur met de kinderen naar huis gaan.

Hemelvaartvakantie

Van maandag 27 t/m vrijdag 31 mei hebben we Hemelvaartvakantie.

Overblijfschema

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 20 mei

Created By
Team De Driesprong
Appreciate

Credits:

Created with images by JillWellington - "bird's nest bird eggs pink daisies" • Luca Upper - "untitled image"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.