Loading

Terugblik netwerkbijeenkomst luchtkastelen bouwen coöperatie verbindend leiden

De netwerkbijeenkomst stond deze keer in het teken van delen, luisteren en reageren. Verbinden door te ontbinden.

peter marx: "Verbinden door te ontbinden"

Associatie leiderschap is veranderd: leider die in alles vooropgaat > ondersteuner bij realisatie van doelen.

  • Kom los van bestaande beelden.
  • Hoofd - hart - handen: bedenk met je hoofd, voeg betekenis toe via het hart, daarna met hulp van je handen de realisatie.
  • Verbindend leiden gaat niet over inhoud, maar over manier waarop je als persoon iets kunt toevoegen aan iemand anders.

leo crombach

"Om in verbinding met je omgeving te kunnen zijn, moet je eerst in verbinding zijn met jezelf"

Als je bereid bent om te brengen, kan je uiteindelijk meer halen. Alleen halen gaat niet meer werken.

Door andere ideeën dan normaal te bedenken, komen interessante inzichten boven tafel. Hoe gekker het idee, hoe leuker het wordt.

Ontastbare ideeën naar maakbare ideeën transformeren. Dit is waar verbindend leiden voor staat.

De essentie

Commitment op samenwerken.
Opereren tussen systeem- en leefwereld.
Vertrouwen in proces.
Ten slotte:

Herken jij je hierin? Dit is de reden om je aan te sluiten bij de Coöperatie Verbindend Leiden. Samen bouwen we een netwerk waarin je altijd hulp vindt.

save the date: 16 maart 2016

Netwerkevent: hoe richt ik een zwerm?

Credits:

Created with images by Marc Marchal - "Castle on the hill 2"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.