Infra Communicatie specialist voor foto's van de infra

Goedemorgen Tessa, als infra fotograaf heb ik mij gespecialiseerd in foto's van de bouw. Het maakt daarbij niet uit of het om mensen, kunstwerken of het project gaat. Via de infra relatie dagen ben ik op de site van Voort terecht gekomen waar al mooie foto's staan. Juist omdat Voort gevoelig is voor aansprekende foto's vroeg ik mij af of er binnen uw organisatie belangstelling bestaat voor mijn foto's Omdat ik op veel grote projecten fotografeer heb ik veel ervaring met dit soort fotografie. Ik bezit een VCA-VOL diploma wat mij toestaat op die projecten te fotograferen.

Om een indruk te geven wat dan dan voor projecten en foto's zijn, heb ik een presentatie samengesteld van een aantal projecten. Deze foto's zijn genomen tijdens het N31 traject, de wegverbreding A1, A9 en Hoog Catharijne. In deze presentatie eerst voorbeelden van het project en daarna de mensen die eraan werken.

Spoorbrug over A1 bij Muiderberg
Brug over de Gaasp (A9)
Parkeergarage Jaarbeursplein

Spectaculaire beelden trekken de aandacht, wat te zien is op mijn site. Daarom staat hieronder de link. Natuurlijk ben ik erg nieuwsgierig of u geïnteresseerd bent in dit soort project foto's die ik overigens vaak in een presentatie als deze lever. Ik bel later in deze week om te informeren of u wellicht interesse hebt.

mail: marcel@infracommunicatie.com, mobiel 06 10 07 16 77

Created By
Infra Communicatie
Appreciate

Credits:

Foto's zijn eigendom van Infra Communicatie. Publicatiue of delen is alleen toegestaan na toestemming van Infra Communicatie.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.