Egypt By kasper rentenaar

Cairo, Egypt

Mijn groep en ik hebben een lueke en gezelige reis voor u gamaakt. Het is bedoeld voor mensen vanaf 25 jaar oud. Als u mooie en groote plaatsen wil zien, dan is de hoofdstad van Eygpte Cairo, de perfekte plek voor u. Cairo is heel groot en veel mensen zijn op straat aan het lopen. De bevolking van Cairo is 7 milion 700.000 en 72 mensen en dat is best veel.

Dit is een reis voor jongens en meisjes. De reis duurt ongeveer seven dagen en voor elke dag staat er iets leuks geplanned. Er zijn erg veel mooie dingen te zien.

Dag een

Op de eerste dag ontmoeten we elkaar op in het vliegvelt van Brussel om kwart voor 1. We gaan als en groep inchecken en naar de gate. Onze vlucht duurt 4 uur en 10 minuten. Het is een lange vlucht dus het is een goed idee om muziek te nemen om tijdens de vlucht te luisteren. Na onze vlucht naar Cairo, staar er een reisbus op ons te wachten buiten het vliegvelt. Met deze bus gaan we naar ons hotel. We zullen vast moe zijn van al het reizen dus gaan we iets eten bij het hotel en daarna naar bed.

Dag twee

Ons ontbijt is georganiseerd door het hotel. it hotel kost niet veel maar het is een heel prachtig hotel op een mooie plek en het is naast het vliegvelt dus we moeten niet ver weg rijden 's nachts. Na het ontbijt gaan we met een autobus naar de grote stad en we kunnen heele mooi souvenirs kopen. Na een paar uur in de stad gaan we terug naar het hotel en avond eten hebben buiten bij het zwembad.

Dag drie

Voor deze dag heb ik een mooie reis gemaakt om naar de Great pyramids of Giza te gaan. je moet ook je camera mee nemen omdat je er erg groote en oude dingen gaat zien. Na een paar uur buiten in het zon gaan we terug naar onze hotel en naar Luxor. Luxor is een stad in Eygptie.

Dag 4

Vandaag is waar we naar een helle pragtige meer gaan en een rustige dag hebben. Jullie mogen bij het meer eten en drinken. We gaan weg om 12 uur sochents en als we lang genoeg blijven we kunnen het vulle maan zien. en dat is prachtig. We komen terug naar onze hotel om 12 uur snachts en we gaan meteen slapen omdat ik weet dat jullie moe gaan zijn.

Dag 5

Voor deze gaan we naar een special restaurant. Dit is een bekent in Luxor. Veel mensen komen naar dit restaurant voor oud jaars avond omdat er veel vuurwerk te zien is. Dit restaurant ws gebouwd in de jaren 1900. Na een heerlijk diner gaan we terug naar ons hotel en lekker slapen.

Dag 6

Vandaag gaat luek zijn. We gaan eerst naar ons autobus dat staat buite het hotel. Jullie moeten je koffer inpakken omdat we gaan naar een andere locatie waar we gaan veel actividaden doen. Eerst gaan we naar een woesstijn niet zo ver van hier. Daar gaan we een man zien die gaat ons helpen. Hij gaat ons mee nemen naar een plek in de woestijn waar we gaan sandboarding doen. Dit is een sport waar we van een groote huevel en met een board benenden gaan. Het is heel gezelig.

Dag 7

Dit is ons laatse dag, we gaan ons tas inpacken en naar het vliegvelt. Ik hoop dat jullie deze reis luek vind. Het kost niet veel en je kan met je familie hier komen. Ik hoop dat u een gezelege en veilig reis terug heb. Dooi!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.