Портфолио ивана михајловић, аутор блога

Радно искуство:

 • Основна школа „Бранко Радичевић“ Бор 2014 – у току

Образовање:

Филолошки факултет Универзитета у Београду 2012–2013.

 • смер: Српска књижевност
 • мастер професор језика и књижевности
 • просечна оцена: 9,67

Филолошки факултет Универзитета у Београду 2007–2012.

 • смер: Српска књижевност и језик (05)
 • просечна оцена: 9,36

Објављени радови:

Дигитални час 2015/2016.
Конкурс "Сазнали на семинару, применили у пракси" 2015.
 • „Деца“, Иво Андрић – припрема за час, 2016 – налази се у зборнику радова издавачке куће Едука „Час за углед 2015/2016“

Учешће на конференцијама:

Конференција „Нове технологије у образовању 2016“ (фебруар 2016) – излагач на штанду Министарства просвете, науке и текнолошког развоја и Министарства трговине, туризма и телекомуникација (штанд број 5):

 • Дигитални час (26. фебруар, излагање у оквиру теме: Програм „Дигитални час“)
 • Образовне игре (електронски квизови) у настави (27. фебруар, излагање у оквиру теме: Робот БиБи, Легоробот и образовне игре)

Поносна на....

...своје ученике!

Учешће на Републичком такмичењу "Књижевна олимпијада" 2015. и 2016. године

А кад се заврши школски час, ја сам и:

 • руководилац Драмске секције школе
Драмска секција
 • сарадник електронског часописа за подстицање дечјег стваралаштва "Табла"
"Табла"
 • блогер (у најави :) )
 • фриленс менаџер друштвених мрежа (у успону :) )
 • зумбашица и заљубљеник у спорт :)
Зумба
 • заљубљеник у књижевност (и море)
 • неко коме никад није досадно, у сваком случају :D

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.