Loading

Free as a Bird Kiwi

Voor zijn afstuderen aan de toneelschool trok acteur Koen Wouterse een jaar lang op met de Arnhemse dakloze Anton Kolkman, over wie hij het indringende en keiharde toneelstuk 'Kiwi, Free As A Bird' schreef.

Deze hyperrealistische solo-voorstelling op locatie gaat over het leven op straat. Het laat zien hoe makkelijk ieder mens kan afglijden, hoe weinig mogelijkheden er zijn voor hen die zijn afgegleden, maar vooral over hoe je de mooie dingen van het leven op waarde moet schatten.

Ondanks zijn politieke en confronterende toon werd de voorstelling een groot succes en hij werd voor meerdere prijzen genomineerd, in zowel in Nederland als België.

“Ik ben van mijzelf ook geen huismus, helemaal niet.” (A.K.)

"Ze hebben Dinie laatst ook weer gevonden. Dat is die vrouw die hier altijd met die fiets komt weet je wel, die die tassen draagt. Die hebben ze bij de fontein hier gevonden, doodgevroren. En dan hebben ze het ’s woensdags in de krant van het was een natuurlijke dood. Maar het was geen natuurlijke dood. “ (A.K.)

'Ik zeg alleen: ik kan mijn muziek verkopen als ik dat wil. Jazeker dat kan ik.” (A.K.)

"Dat gevoel dat je krijgt iedere dag. Dat ze je dan toch een beetje belachelijk gaan maken’ (A.K.)

“En dat zou mijn moeder ook eens moeten zien, dat ik wat dat betreft best wel goed bezig ben.” (A.K.)

"maar wie doet de eerste stap he? Met mijn moeder heb ik dat nu gedaan.” (A.K.)

“Kijk, en het kan best zijn dat je nu zo mooi met me zit te dromen, en dat je er over een half jaar leuk over nadenkt, van het was leuk en dit en dat, maar wat heeft het opgeleverd, niks. En dan kom je weer buiten en dan zie je weer dat het haat en rotzooi en gedoe is'

Created By
Hans Anderson
Appreciate

Credits:

Anderson Photography, Schiedam

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.