Loading

De Schoolweetjes Nummer 31 || 9 april 2021

Lia

Lia Nadi

Op Eerste Paasdag is Lia geboren, zij is de dochter van juf Denise en Jeffrey. Ze is klein maar fijn, zo laat juf Denise ons weten. Wat een mooi en gaaf meisje, zoals we op de mooie foto hierboven kunnen zien. Onze hartelijke gelukwensen gaan naar Denise en Jeffrey uit. Van harte gefeliciteerd. Geniet van deze kraamtijd. Jullie zijn nu een echt gezin. Fantastisch.

Een weekje puzzelen

Ook deze week was het soms weer puzzelen om de lessen en de ondersteuning door te laten gaan. Twee collega's zitten thuis in quarantaine vanwege iemand thuis met Corona. Gelukkig hebben we dankzij de inzet van iedereen dit goed weten op te lossen. Vandaag krijgt groep 8 van de thuiszittende juf les en zit Maria, de onderwijsassistente die de laatste weken als reddende engel ons helpt in de klas om de leerlingen daarbij te helpen. Alle leerlingen achter een eigen Chromebook en de oortjes in. Niet ideaal, maar het tekort aan invallers en invalsters is groot. Gelukkig hebben we geen groepen naar huis hoeven te sturen. Fingers crossed, dat dit zo blijft.

Tevredenheidspeilingen

Allereerst willen we alle ouders en de leerlingen van groep 6, 7 en 8 die de peilingen hebben ingevuld hartelijk bedanken voor hun medewerking. De resultaten gaan we nog nader analyseren en bespreken met het team en de medezeggenschapsraad. Maar we kunnen al wel zeggen dat we heel blij zijn met het gemiddelde rapportcijfer dat u en jullie onze school hebben gegeven.

Verdriet

Woorden schieten ons tekort dat we moeten schrijven dat Esmee uit groep 7 en Nathan uit groep 5 in twee en een halve week wederom afscheid moesten nemen van een opa. Deze keer van hun moeders kant. Als je beide opa's in zo'n korte tijd overlijden, dan staat de wereld stil. Wat moet je zeggen? Wat biedt troost? Wat kan het dan toch gewoon naar school gaan en je verhaal vertellen dan helpen. Joke, Rutger Jan, Esmee en Nathan we wensen jullie heel veel sterkte toe in deze ongelooflijk zware tijd. Het gemis is zo groot. We leven met jullie mee en bidden voor jullie.

Kind op maandag

Mag ik bouwen?

De Israëlieten zijn terug in hun eigen land. Maar daar wonen ook andere mensen, die het maar niks vinden dat de tempel weer wordt opgebouwd. Zij sturen een gemene brief aan de koning, waardoor de bouw wordt stilgelegd. Later gaan ze toch weer aan de slag. Nehemia komt uit Jeruzalem en woont nu in de burcht Susa. Hij wil zijn volksgenoten helpen met de bouw van de tempel en krijgt toestemming van de koning. Er wordt gelezen uit Ezra 5: 1 - 6: 22 en Nehemia 1: 1 - 2: 10.

De kleuters horen de verhalen over de zaaier en over de barmhartige Samaritaan.

Speelplaatsen

De gemeente Hellendoorn wil graag weten wat kinderen en hun ouders belangrijk vinden bij het spelen en sporten in de buitenruimte. Vanaf vrijdag 9 april kunnen daarom alle inwoners - van jong tot oud - via de enquête ‘Speelruimteplan Hellendoorn’ aangeven hoe zij gebruik maken en willen maken van de openbare ruimte. De ideeën en wensen van de inwoners, die uit deze enquête naar voren komen, vormen de basis voor het nog op te stellen beleidsplan. In dit plan komen onder andere concrete voorstellen voor de inrichting van de speel- en sportplekken. Uiteraard kunnen niet alle wensen zomaar worden uitgevoerd maar we zullen wel heel goed luisteren naar wat inwoners willen. Wij bevelen het invullen van de vragenlijst van harte aan.

Tegeltjeswijsheid

Er is nog nooit iemand bekeurd voor te hard lezen.

Monique en Hans Hagen, kinderboekenambassadeurs 2017-2019

Tot slot

"April doet wat hij wil", dat hebben we deze week ervaren. Sneeuw, hagel, regen, koude wind gaven meer een winter- dan een lentegevoel. Hopelijk wordt het volgende week beter. We wensen u en jullie allen een goed weekend. "Take care", schreven we een jaar geleden, dat geldt nog steeds. Hartelijke groet van ons allen, het team van de Prinses Marijkeschool.

Created By
Team Prinses Marijkeschool
Appreciate

Credits:

 Created with images by Blossoms Béhance Adobe, RoonZ-nl - "music earbuds headphones" • Unknown - "File:Rebuilding the Walls and Tower of Jerusalem ..." • Skitterphoto - "trampoline girl play" • dassel - "for reading granny grandmother"