Loading

Kongelig Norsk Båtforbund nyhetsbrev for januar

KNBF i møte på Stortinget

Generalsekretær Endre Solvang i KNBF møtte i Transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget for å planlegge båtpolitisk seminar i februar 2019.

Tirsdag 27. november var KNBF i møte hos Transport og kommunikasjonskomiteen. Formålet var å planlegge et politisk seminar i 2019, der forskjellige aktører vil samles for faglig påfyll og debatt på Stortinget. Seminaret samler bransjeaktører med tilknytning til fritidsbåtsegmentet, og vil gi en plattform til å samle kunnskap, og debattere båtpolitiske spørsmål som opptar båtfolket.

Det båtpolitiske seminaret vil avholdes på Stortinget 5. februar 2019, og åpnes av lederen for Transport- og kommunikasjonskomiteen, Helge Orten (H). Det er også ventet at en statssekretær vil holde åpningsinnlegg. Les saken her.

KNBF delte ut 8,2 millioner i momskompensasjon

Samtlige søknader fikk avkortning i søknadsbeløpet på 25,5 %. Momskompensasjon utbetalt til 257 medlemsforeninger utgjør nær det dobbelte av hva samtlige 360 betaler i kontingent til KNBF. Les mer på knbf.no

Nytt regelverk for momskompensasjon

Der fremgår det at alle lokalledd (båtforeninger) må være medlem av Frivillighetsregisteret.

Mer om endringene i regelverket på knbf.no

Kampanje: Prøv Båtens Verden gratis og uforpliktende

Prøv Båtens Verden gratis, og les reportasjer om båtlivet fra hele landet. Båtens Verden har en bred og folkelig stoffmiks i hver utgave, som spenner fra motor- til seilbåtstoff. Magasinet utkommer syv ganger i året. KNBF har valgt Båtens Verden som medlemsblad for sine medlemmer.

Ta vare på båten gjennom vinteren

Det er mye teknisk vedlikehold som bør gjøres både ved opplag og før utsett om våren, men i denne artikkelen dreier det seg om hva som bør gjøres for å holde båten flytende og frostfri gjennom vinteren, spesielt hvis den skal ligge på vannet. Hvis du ikke vet hvordan du drenerer/konserverer motoren, ta kontakt med et verksted som kjenner denne motortypen og spør om råd, eventuelt få de til å gjøre jobben for deg. Har du instruksjonsbok, er det som regel godt beskrevet der hvordan du utfører dette.

Les resten av saken og flere gode tips på knbf.no

Årsmøtetiden er i gang!

Husk at din KNBF-region har årsmøter i starten av året. For å se når din region har sitt årsmøte, kan du holde deg oppdatert på KNBFs aktivitetskalender, eller laste ned vår PDF-kalender for båtåret 2019!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.