โลกของโซฟี by นางสาว ศิรินันท์ จักรกลาง

หนังสือที่แนะนำ สามรถหาอ่านได้ ตามลิงค์นี้นะค๊ะ เล่มที่แนะนำเป็นหนังสือที่อัปเดตหน้าปกใหม่ แต่เนื้อเรื่องยังเหมือนเดิมค่ะ

ข้อมูลทั่วไป
 1. นางสาว ศิรินันท์ จักรกลาง
 2. ชื่อเล่นเตย
 3. เกิดวันที่ 17 ธันวาคม 2537
 4. อยู่บ้านเลขที่ 922/68 ก ซอย 50 ห้อง ถนนเศรษฐิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
 5. Phone 098-998-4092
 6. Facebook sirinan jakklang(ใบเตย)
ประวัติส่วนตัว
 • จบการศึกษาจากโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
 • ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

งานอดิเรก

 1. ไปเที่ยว
 2. ดูหนัง
 3. ฟังเพลง
กิจกรรมที่เข้าร่วม
โครงการ จิตอาสาอุ่นไอรัก...จากใจพี่ จังหวัดสุโขทัย
โครงการกิจกรรม ปันยิ้ม...สู่น้อง จังหวัดกาญจนบุรี
เดินทางกับบ้าน
โครงการสานสัมพันธ์ชาวบำเพ็ญ ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมใจทำดี จังหวัดน่าน
ดิฉันขอจบการรายงานเพียงเท่านี้
Created By
Toey Jakklang
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.