Loading

říšský NORIMBERK - MĚSTO Z ČERVENÉHO KAMENE. Pojďme si projít historické město Norimberk a navštívit zajímavá muzea...

PROGRAM

Norimberk - druhé největší město v Bavorsku a přirozené centrum středních Franků. Je to místo, kde zasedal říšský sněm, kde se narodil český král Václav IV., ale i místo vyhlášení Hitlerových rasistických zákonů a zasedání poválečného Mezinárodního vojenského tribunálu. Uprostřed dochovaných 5 km středověkých hradeb je historické centrum, kterému vévodí císařský hrad s pětibokou věží. Spolu s hrázděnými domy, několika kostely a středověkými krámky tvoří neopakovatelnou atmosféru.

Město proslavilo mnoho učenců a vědců, z nichž nejslavnější je určitě Albrecht Durer. Pověst kulturního centra si Norimberk zachoval dodnes - koná se zde několik hudebních festivalů. My navštívíme některé ze zajímavých muzeí - dopravní muzeum či muzeum hraček, jenž patří k největším v Německu. Odjezd zpět do ČR.

Created By
Ján Husár
Appreciate