4.e prva gimnazija varaždin

O nama: iako smo u zapisnicima škole i kuloarima profesora spominjani kao prirodoslovci i matematičari, za sebe više volimo reći da smo mladi intelektualci koje zanimaju sva područja, od glazbe, sporta, prirode do svake podjedinice atoma i beskonačnog svemira.

Krakow, Poljska
Na matematici: profesorice, mi smo light matematičari, nemojte nama staviti teške zadatke
noć vatrogasnih vježbi, Prag
na njemačkom: profesorice, mi smo matematičari, nemojte nama staviti teške zadatke
raspored sati 4.e
Krakow, Poljska

Popis učenika:

 • 1. Lara Brezovec
 • 2. Maja Ciglar
 • 3. Tatjana Cigula
 • 4. David Cirimotić
 • 5. Jakob Domislović
 • 6. Ana Jakopec
 • 7. Paula Knapić
 • 8. Ivan Kopričanec
 • 9. Matija Kos Grabar
 • 10. Mihael Levak
 • 11. Ana Ljubek
 • 12. Nikolina Maruševec
 • 13. Katarina Novosel
 • 14. Jakob Pap
 • 15. Ana Pažur
 • 16. Danijela Petković
 • 17. Ivana Pošpaić
 • 18. David Preložiček
 • 19. Nika Premuž
 • 20. Anja Purgarić
 • 21. Karlo Rajković
 • 22. Jelena Skomrak
 • 23. Martin Šac
 • 24. Ivana Šuplika
 • 25. Monika Turšćak

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.