Miniconferentie Melanchthon BUsiness school

Op donderdag 19 januari werd op de Melanchthon Business School in Bleiswijk een miniconferentie georganiseerd over lesgeven met behulp van de iPad.

De miniconferentie bestond uit een aantal workshops, verzorgd door docenten die de training Kleppen dicht! hadden gevolgd van Marieke Simonis. In korte workshops vertelden zij hun collega's wat zij hadden opgepikt uit de training, en waar zij in hun eigen lessen mee aan de slag zijn gegaan.

Het programma van de middag

Toetsen met Socrative

In de workshop over Socrative vertelde Jeroen hoe hij gebruik heeft gemaakt van deze app door met een paar vragen voorkennis te activeren, stof te herhalen of formatief te toetsen.

Handig, hier kan ik echt iets mee!
Leuk de vragen ook eens op een andere manier aan de leerlingen voor te schotelen.

Simulaties maken het net echt

In de workshop van Ruben liet hij zien hoe hij via de website en app van PHET natuurkundige processen kan simuleren, zodat leerlingen echt zien wat bijvoorbeeld het effect is van uitstoot van CO2 op het broeikaseffect.

PHET is echt een vette app!

Samen een les ontwikkelen

Anja (Beeldende vorming) en Ada (Techniek) hadden de handen ineen geslagen en zijn met de app ScratchJr aan de slag gegaan. Voor Beeldende vorming moesten leerlingen in deze app een karakter ontwerpen, en voor techniek gingen de leerlingen aan de slag met programmeren.

Wij gaan nu eerst uitleggen, doe allemaal even de iPad dicht!
Dit is natuurlijk echt handig om onze leerlingen te leren

Iedereen actief!

De deelnemers aan de workshops werden direct aan de slag gezet om een toepassing te ervaren en te leren kennen. Hier wordt in de workshop van Rob over Mentimeter een vraag bedacht over boekhouden.

Ook in de pauze werd nog druk uitgewisseld.

Dat Quizlet gebruikt mijn dochter nu ook om woordjes te leren!

Alternatief boekverslag

Lena en Ingrid vertelden over Padlet. Met deze app maakten hun leerlingen een boekverslag door op een digitaal prikbord de belangrijkste onderdelen van het boek te plaatsen. Ze kregen bij deze opdracht een instructie, gemaakt met de app VideoScribe, en een voorbeeld.

Je leert zelf ook weer meer over wat er kan door naar leerlingen te kijken en luisteren

Klassenmanagement met de iPad

Ingrid verteld hoe het gebruik van de app ClassDojo heeft bijgedragen aan een beter leerklimaat in één van haar klassen. Met behulp van deze app heeft zij het gewenste gedrag van leerlingen duidelijk benoemd en vervolgens beloond.

Ik wilde het positief aanpakken en het vertoonde gedrag zichtbaar maken.
De iPad is geen oplossing, maar wat je er mee kunt doen soms wel.

Lessen ontwerpen met Classkick

Björn vertelde dat hij via Classkick opdrachten had klaargezet die de leerlingen digitaal moesten maken. Als iemand een vraag had, kon een klasgenoot helpen.

Dit kan je dan snel klaarzetten in de ELO, leerlingen kunnen er altijd bij.

Op de digital playground van Ivar was van alles te proberen

Er was een drone aanwezig die je naar de landingsplaats moest vliegen
Er lag een Ollie die je met een iPad over een parcours moest programmeren
Met een Virtual Reality bril op kon je aardrijkskundige landschappen ontdekken
Er lagen een aantal afbeeldingen klaar die verrijkt waren met Augmented Reality: keek je door de app naar de afbeelding dan liep er ineens een pinguïn over het papier!

Mooie uitspraken op de middag

Arjan, organisator van de middag, komt bij de workshop van Lena en Ingrid vertellen: "We gaan wisselen, de nieuwe ronde begint." waarop verschillende docenten reageren met "NEEEE! Nog niet!"

Een docent komt Rob vertellen dat er ineens allemaal foto's van hem op zijn iPad staan. "Ik weet niet hoe die er terecht zijn gekomen, maar misschien moet je er even naar kijken en opletten", waarop Rob reageert: "Oh, ik weet wel hoe die er komen! Had jij jouw iPad laatst in de docentenkamer laten slingeren...?"

En verder?

De docenten van de Melanchthon Business School gaan de komende maanden verhuizen naar een nieuw gebouw. Hier komen de docenten van de onderbouw én de bovenbouw samen op één locatie. Handig, want dan kunnen ze elkaar nog makkelijker vertellen wat werkt met de iPad in de klas!

Created By
Marieke Simonis
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.