Loading

AVENÇOS EN SALUT IMPULSATS PER LA MARATÓ GRÀCIES A LA TEVA SOLIDARITAT

Des del 1992 La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio ha impulsat 794 projectes de recerca biomèdica d'excel·lència sobre un ampli conjunt de malalties en els quals hi han intervingut 7.300 científics. Una intensa activitat investigadora que ha donat com a resultat nombrosos avenços en el coneixement, la prevenció, el tractament i el pronòstic de les malalties tractades.

Us en presentem aquí una selecció.

CÀNCER

S’implementa una nova tecnologia que permet fer un seguiment acurat de l’evolució del càncer de pulmó amb mostres de sang

Ja s’està aplicant amb resultats excel·lents en la resposta al tractament, ja que permet tenir un diagnòstic molecular molt concret i dirigir la teràpia adequada per a cada pacient. S’ha aplicat també amb èxit en càncers de còlon i melanomes.

Es posa en marxa un “intèrpret del genoma del càncer” que permet decidir més acuradament els tractaments i predir-ne la resposta.

Es tracta d’una eina bioinformàtica que conté informació genètica de gairebé 50.000 tumors de diferents tipus i que ja està en funcionament en 90 països. Permet detectar les mutacions dels tumors per prendre decisions sobre el tractament a seguir.

Es fan els primers passos d’un assaig clínic per tractar el limfoma de Hodgkin amb cèl·lules modificades genèticament

La teràpia es basa en cèl·lules del pacient modificades genèticament amb molècules que augmenten l'efecte contra el tumor.

S’identifica una proteïna clau per al tractament del càncer colorectal que permet predir la probabilitat de recaiguda i metàstasi

Permet classificar els pacients segons la probabilitat de recaiguda i de tenir metàstasi, i obre la porta a futurs tractaments.

Es desenvolupen tres noves eines moleculars per al limfoma de cèl·lules del mantell

Permet categoritzar aquest tipus de tumors limfàtics en funció de la seva agressivitat per orientar els hematòlegs a ajustar els diagnòstics i tractaments. Ha permès detectar una mutació suau, que fa que un 15% dels pacients no necessitin quimioteràpia durant els primers anys, així com una de més agressiva, que redueix l’esperança de vida.

EL RISC DE RECAIGUDA EN LA LEUCÈMIA ES POT PREDIR

Això permet planificar tractaments més agressius per a aquests pacients. Els resultats s’han incorporat als nous protocols assistencials.

ES CREA EL REGISTRE DE DONANTS DE MEDUL·LA ÒSSIA

Ha permès disposar de més de 130.000 donants, ampliar les mostres de medul·les i sang i oferir als pacients la possibilitat d'accedir als milions de donants de tot el món.

L’AGRESSIVITAT DEL CÀNCER D’ÚTER VE MARCADA PER LES VARIANTS MOLECULARS DEL PAPIL·LOMA

S’identifica aquelles pacients amb més probabilitat de desenvolupar una malaltia més agressiva, per tant, menys supervivència.

ES DETECTEN ALTERACIONS GENÈTIQUES HERETADES EN ELS CÀNCERS DE MAMA I D’OVARI

El projecte aconsegueix introduir assessorament genètic a la xarxa assistencial pública, i també identificar els individus portadors.

L’AGRESSIVITAT DE LES CÈL·LULES QUE CREEN METÀSTASI ES RELACIONA AMB EL CONSUM DE GREIXOS EN LA DIETA

L’administració d’anticossos que bloquen l’activitat d’una proteïna redueix entre el 80 i el 90 per cent el nombre i la grandària dels focus de metàstasi.

LA DISMINUCIÓ D’UNA PROTEÏNA EVITA LA PROLIFERACIÓ DE CÈL·LULES CANCERÍGENES

Els investigadors han identificat una nova via per la qual les cèl·lules cancerígenes eviten els seus propis mecanismes antitumorals. L’estudi obre la porta al disseny de noves estratègies terapèutiques dirigides a la regulació de l’envelliment i la progressió tumoral.

Noves oportunitats per a la reparació més eficient de l’ADN

Es demostra que el mecanisme de reparació de l’ADN és més eficient en les regions més rellevants del genoma, i això obre les portes a l’estudi dels processos de mutació i de reparació de l’ADN i d’evolució dels tumors.

La força física activa els gens implicats en el càncer

La detecció de canvis en l’entorn cel·lular és fonamental en malalties com el càncer o la fibrosi hepàtica i pulmonar, quan el teixit es torna més rígid, les forces mecàniques augmenten i provoquen la progressió de la malaltia.

MALALTIES DEL COR

ES DEMOSTRA QUE EL CAUSANT DE LA SÍNDROME DE KAWASAKI ES TRANSMET PER L’AIRE

Es desenvolupa un model predictiu de l’aparició de casos, una eina important en la prevenció i l’adopció de mesures sanitàries.

BIOIMPLANTS DE CÈL·LULES MARE MILLOREN EL BATEC DEL COR EN RATOLINS DESPRÉS D’UN INFART

La regeneració del cor redueix la mida de l’infart i fa que la funció cardíaca millori, i augmenta la força del batec fins a un 20%.

S’IDENTIFIQUEN 16 NOVES CARACTERÍSTIQUES GENÈTIQUES ASSOCIADES AMB EL CONTROL DE LA PRESSIÓ ARTERIAL

Aquestes característiques estan associades al risc de presentar hipertròfia ventricular, ictus o accident cerebral i infart de miocardi.

DIABETIS

COMPROVADA L’EFICIÈNCIA DEL TUNGSTAT SÒDIC EN LA REGENERACIÓ DE LES CÈL·LULES QUE REGULEN LA INSULINA

També es desenvolupa una nova línia de recerca per demostrar l’efecte antiobesitat de les sals de tungstat.

DOLOR CRÒNIC 

DESCOBERT UN NOU ANALGÈSIC PER AL DOLOR CRÒNIC

Es tracta d’un derivat de la morfina, més potent i amb menys efectes secundaris, que permetrà crear nous medicaments per tractar el dolor crònic.

LES CARACTERÍSTIQUES GENÈTIQUES NO SÓN ELS ÚNICS FACTORS DETERMINANTS EN EL RISC DE PATIR DOLOR CRÒNIC POSTOPERATORI

L’edat, l’ansietat abans de la intervenció o tenir dolor en altres parts del cos també hi influeixen. L’estudi ha permès fer un càlcul de les probabilitats de tenir dolor crònic després d’una intervenció quirúrgica.

Impulsen un nou tractament contra l’esclerosi múltiple

S’ha aconseguit frenar la destrucció de la mielina, una capa de proteïnes que envolta el teixit nerviós del cervell i que causa problemes de força, sensibilitat, equilibri i visió.

MALALTIES GENÈTIQUES HEREDITÀRIES 

S’ESBRINEN ELS FACTORS IMPLICATS EN LA METÀSTASI DE L’ADENOPOLIPOSI FAMILIAR, QUE PROVOCA PÒLIPS A L’EPITELI DEL CÒLON

S’obren noves àrees de recerca amb el descobriment de l’agent clau que permet l’aparició de tumors.

IDENTIFICAT UN NOU TRACTAMENT DE LA SÍNDROME DEL CROMOSOMA X FRÀGIL

Amb el nou fàrmac millorarien els trastorns cognitius, les alteracions d’ansietat, les modificacions en el dolor i la possibilitat de tenir crisis compulsives en els pacients.

ICTUS

S’EVITA LA MORT DE 1.700 PERSONES AMB UN MODEL D’ATENCIÓ ORGANITZADA I INTEGRADA DE L’ICTUS AGUT

La xarxa TeleIctus permet l’avaluació experta del pacient a distància. També es tripliquen els tractaments de reperfusió.

IDENTIFICADA UNA PROTEÏNA QUE PODRIA AMPLIAR LA FINESTRA TERAPÈUTICA DELS AFECTATS PER UN ICTUS

La proteïna podria ser una futura diana que permetria reduir la mort neuronal en les fases tardanes d’un ictus o infart cerebral.

TERÀPIA PIONERA I EXPERIMENTAL QUE CONNECTA EL SISTEMA AUDITIU I MOTOR EN EL CERVELL DESPRÉS D’UN ICTUS

S’estudia l’efectivitat d’una nova teràpia musical en la recuperació de la mobilitat de les extremitats superiors en pacients afectats d’ictus.

ES DESCOBREIXEN NOVES MOLÈCULES RELACIONADES AMB LES LESIONS PER FALTA DE REG SANGUINI AL CERVELL

Facilitaria el diagnòstic i pronòstic de l’atac isquèmic transitori (AIT) o del dèficit d’irrigació cerebral de curta durada.

LA MUSICOTERÀPIA ÉS EFICAÇ PER RECUPERAR LA PARLA DESPRÉS D’UN DANY CEREBRAL AGUT

S’ha comprovat que la tècnica d’entonació melòdica millora el grau de gravetat de l’afàsia, l’activitat comunicativa quotidiana i la conducta social de les persones que han tingut un ictus. La descoberta ha impulsat la creació de la primera coral de persones afàsiques d'Espanya.

LESIONS CEREBRALS 

CREAT UN MARCAPÀS ACTIVAT PER LLUM CAPAÇ DE CONTROLAR L’ACTIVITAT DELS CIRCUITS NEURONALS

L’eina obre la porta a la recuperació funcional del teixit nerviós danyat.

ELS NENS AMB TRAUMATISME CRANIOENCEFÀLIC MILLOREN L’ATENCIÓ, LA COGNICIÓ I LA CONDUCTA GRÀCIES A UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓ COGNITIVA

Aquest programa inclou la robòtica d’assessorament dirigit als pares i a l’escola.

MALALTIES MENTALS 

Posada en marxa una Unitat d’Atenció Domiciliària d’Infermeria per després de l’alta hospitalària

Els pacients redueixen d’un 80% els reingressos a l’hospital, milloren el seguiment del tractament i la qualitat de vida. Aquests resultats han promogut la creació del Servei d'Atenció Domiciliària d'Infermeria a Badalona i de la Xarxa de Recerca Atenció d'Infermeria en Salut Mental i Addiccions.

PRIMERS PASSOS PER TRAÇAR EL MAPA GENÈTIC DE L’AUTISME

Això conduirà al desenvolupament d'eines diagnòstiques basades en la genètica que complementaran els protocols clínics actuals.

S’IDENTIFIQUEN XARXES CEREBRALS VINCULADES A LA DEPRESSIÓ

Aquesta troballa permetrà desenvolupar nous tractaments mitjançant estimulació magnètica o elèctrica per millorar els símptomes de la malaltia.

S’IDENTIFICA UN NOU SUBGRUP DE PACIENTS D'ESQUIZOFRÈNIA CARACTERITZATS PER TENIR TRASTORNS MOTORS

L'estudi proposa una teràpia combinada específica per a aquests pacients que permetria reduir la dosi d'antipsicòtics.

ES REVELA L’HERÈNCIA GENÈTICA DELS CINC TRASTORNS PSIQUIÀTRICS MÉS FREQÜENTS

Es determina la càrrega genètica de l’esquizofrènia, el trastorn bipolar, la depressió major, el trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat i l’autisme.

SIDA 

El VIH JUGA UN PAPER CLAU EN LES ALTERACIONS DEL GREIX CORPORAL

Els resultats demostren que el virus i el seu tractament poden desembocar en l’aparició de la síndrome de la lipodistròfia.

MALALTIES MINORITÀRIES 

IDENTIFICADA UNA NOVA ATÀXIA HEREDITÀRIA

Els científics han identificat 5 gens prèviament no associats a les atàxies i han descobert més de 10 defectes genètics nous responsables d’aquest tipus de malalties.

S’IDENTIFICA LA CLAU DE L’AGRESSIVITAT I LA METÀSTASI EN EL RABDOMIOSARCOMA

El descobriment obre la porta a bloquejar la metàstasi en aquest tipus de càncer, que representa el 8% dels càncers infantils.

CREEN UN MODEL DE CUC PER INVESTIGAR LA RETINOSI PIGMENTÀRIA, UN SUBTIPUS DE CEGUESA RARA

El descobriment significa un gran pas per entendre la patologia i investigar noves teràpies.

MALALTIES NEUROLÒGIQUES

CREADA LA PRIMERA UNITAT ESPECIALITZADA EN ALZHEIMER I SÍNDROME DE DOWN A CATALUNYA

Més de la meitat de les persones amb síndrome de Down que superen els 60 anys acaben desenvolupant Alzheimer.

L’ESTIMULACIÓ CEREBRAL PROFUNDA ÉS EFICIENT PER TRACTAR EL PARKINSON

Aquesta tècnica ha passat de ser experimental a ser un procediment terapèutic útil recomanat en les guies internacionals de pràctica clínica.

S’ASSAJA FRENAR L’ESCLEROSI MÚLTIPLE AMB CÈL·LULES SANGUÍNIES DEL MATEIX PACIENT

Les cèl·lules dendrítiques, tractades al laboratori amb vitamina D3, poden reprogramar el sistema immunitari dels pacients amb esclerosi múltiple per frenar l’avanç d’aquesta malaltia.

Nou biomarcador per a la detecció precoç de la malaltia de Parkinson i l’atròfia multisistèmica

Descobreixen un mecanisme que regula una proteïna vinculada a aquestes malalties i que permetria explorar possibles tractaments.

La ressonància magnètica detecta de forma precoç alteracions cerebrals en la malaltia d’Alzheimer

La connectivitat cerebral per ressonància magnètica permet definir alteracions de les xarxes de connexions del cervell associades a la malaltia d’Alzheimer, que s’ha descrit com una síndrome de desconnexió.

MEDICINA REGENERATIVA 

CREADES ESTRUCTURES RENALS TRIDIMENSIONALS A PARTIR DE CÈL·LULES MARE HUMANES

Aquests “minironyons” suposen un gran avenç que permetrà millorar el tractament de malalties renals.

IDENTIFICAT UN DELS FACTORS CAUSANTS DE LA DEGENERACIÓ MUSCULAR EN L’ENVELLIMENT

Aquesta troballa és una base per atenuar la pèrdua de capacitat regenerativa del múscul i allargar la longevitat de les cèl·lules musculars.

MALALTIES RESPIRATÒRIES CRÒNIQUES 

ES DESPLEGA UN SERVEI INNOVADOR D’ATENCIÓ INTEGRADA PER A PERSONES AMB MALALTIES RESPIRATÒRIES CRÒNIQUES

Es desenvolupa una plataforma TIC innovadora que permet un canvi qualitatiu en el tractament integrat del pacient.

EL CONSUM EXCESSIU DE CARN CURADA FA AUGMENTAR ELS REINGRESSOS HOSPITALARIS EN PACIENTS AMB MPOC

Seguir una determinada pauta alimentària, acompanyat de deixar de fumar o practicar esport poden reduir el risc d’agudització de la malaltia pulmonar obstructiva crònica.

ES DESENVOLUPA L’ÍNDEX D’ESTIMACIÓ DEL RISC DE MORTALITAT EN MPOC

Els metges poden avaluar de forma més objectiva la gravetat de la malaltia i calcular-ne el risc de mortalitat.

TRASPLANTAMENT D'ÒRGANS 

ES DEMOSTRA L’EFICIÈNCIA D’UN FÀRMAC PER TRACTAR LA SÍNDROME HEPATORENAL EN PERSONES QUE ESPEREN UN TRASPLANTAMENT DE FETGE

Es recomana com a primera elecció en el tractament la terlipresina acompanyada d’albúmina.

SÍNDROME DE DOWN

PRIMERA BASE DE DADES SOBRE LA POBLACIÓ DE PERSONES AMB SÍNDROME DE DOWN

També es crea una base de dades de taules de creixement, que permeten avaluar si els infants amb aquesta alteració creixen adequadament.

IDENTIFICAT UN NOU GEN IMPLICAT EN LA SÍNDROME DE DOWN AL CROMOSOMA 21

També perfecciona una tècnica de PCR que es fa servir per diagnosticar trisomies del cromosoma 21 en fetus i identificar-ne l’origen parental.

I tot això ho fem possible gràcies a la teva

EMOCIÓ, ESFORÇ, CONFIANÇA I SOLIDARITAT

Moltes gràcies!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.