AVENÇOS EN SALUT obtinguts gràcies LA MARATÓ

Diabetis i obesitat

COMPROVADA L’EFICIÈNCIA DEL TUNGSTAT SÒDIC EN LA REGENERACIÓ DE LES CÈL·LULES QUE REGULEN LA INSULINA

També es desenvolupa una nova línia de recerca per demostrar l’efecte antiobesitat de les sals de tungstat.

Ictus

S’EVITA LA MORT DE 1.700 PERSONES AMB UN MODEL D’ATENCIÓ ORGANITZADA I INTEGRADA DE L’ICTUS AGUT

La xarxa TeleIctus permet l’avaluació experta del pacient a distància. També es tripliquen els tractaments de reperfusió.

IDENTIFICADA UNA PROTEÏNA QUE PODRIA AMPLIAR LA FINESTRA TERAPÈUTICA DELS AFECTATS PER UN ICTUS CEREBRAL

La proteïna mitocondrial Mfn2 podria ser una futura diana terapèutica que permetria reduir la mort neuronal en les fases tardanes d’un ictus o infart cerebral.

ESTUDIEN L’EFECTE TERAPÈUTIC DE LA MÚSICA EN PACIENTS AFECTATS D'ICTUS

La investigació es basa en la hipòtesi que la música activa determinades parts del cervell que regeixen l’activitat motora del cos

ES DESCOBREIXEN NOVES MOLÈCULES RELACIONADES AMB LES LESIONS PER FALTA D’IRRIGACIÓ DE SANG AL CERVELL

Permetria desenvolupar indicadors de lesions relacionades amb la falta de sang al cervell, fet que facilitaria el diagnòstic i pronòstic de l’atac isquèmic transitori (AIT) o del dèficit d’irrigació cerebral de curta durada.

Malalties genètiques hereditàries

S’ESBRINEN ELS FACTORS IMPLICATS EN LA METÀSTASI DE L’ADENOPOLIPOSI FAMILIAR, QUE PROVOCA PÒLIPS A L’EPITELI DEL CÒLON

S’obren noves àrees de recerca amb el descobriment de l’agent clau que permet l’aparició de tumors.

Lesions medul·lars i cerebrals

CREAT UN MARCAPÀS ACTIVAT PER LLUM CAPAÇ DE CONTROLAR L’ACTIVITAT DELS CIRCUITS NEURONALS

L’eina obre la porta a la recuperació funcional del teixit nerviós danyat.

LA MUSICOTERÀPIA ÉS EFICAÇ PER RECUPERAR LA PARLA DESPRÉS D’UN DANY CEREBRAL AGUT

La seva bona acceptació fins i tot ha permès la creació de la primera coral de persones afàsiques d'Espanya.

ELS NENS AMB TRAUMATISME CRANIOENCEFÀLIC MILLOREN L’ATENCIÓ, LA COGNICIÓ I LA CONDUCTA GRÀCIES A UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓ COGNITIVA

Aquest programa inclou la robòtica d’assessorament dirigit als pares i a l’escola.

Malalties minoritàries

IDENTIFICADA UNA NOVA ATÀXIA HEREDITÀRIA

Els científics han identificat 5 gens prèviament no associats a les atàxies i han descobert més de 10 defectes genètics nous responsables d’aquest tipus de malalties.

S’IDENTIFICA LA CLAU DE L’AGRESSIVITAT I LA METÀSTASI EN EL RABDOMIOSARCOMA

El descobriment obre la porta a bloquejar la metàstasi en aquest tipus de càncer, que representa el 8% dels càncers infantils.

CREEN UN MODEL DE CUC PER INVESTIGAR UN SUBTIPUS DE CEGUESA RARA

El cuc ‘C.elegans’ presenta alteracions genètiques similars a les de la malaltia en humans, el que significa un gran pas per entendre la patologia i investigar noves teràpies.

Malalties neurològiques

CREADA LA PRIMERA UNITAT ESPECIALITZADA EN ALZHEIMER I SÍNDROME DE DOWN A CATALUNYA

Més de la meitat de les persones amb síndrome de Down que superen els 60 anys acaben desenvolupant Alzheimer.

L’ESTIMULACIÓ CEREBRAL PROFUNDA ÉS EFICIENT PER TRACTAR EL PARKINSON

Aquesta tècnica ha passat de ser experimental a ser un procediment terapèutic útil recomanat en les guies internacionals de pràctica clínica.

Càncer

EL RISC DE RECAIGUDA EN LA LEUCÈMIA ES POT PREDIR

Això permet planificar tractaments més agressius per a aquests pacients. Els resultats s’han incorporat als nous protocols assistencials.

ES CREA EL REGISTRE DE DONANTS DE MEDUL·LA ÒSSIA

Ha permès disposar de més de 130.000 donants, ampliar les mostres de medul·les i sang i oferir als pacients la possibilitat d'accedir als milions de donants de tot el món.

L’AGRESSIVITAT DEL CÀNCER D’ÚTER VE MARCADA PER LES VARIANTS MOLECULARS DEL PAPIL·LOMA

S’identifica aquells pacients amb més probabilitat de desenvolupar una malaltia més agressiva, per tant, menys supervivència.

ES DETECTEN ALTERACIONS GENÈTIQUES HERETADES EN ELS CÀNCERS DE MAMA I D’OVARI

El projecte aconsegueix introduir assessorament genètic a la xarxa assistencial pública, i també identificar els individus portadors.

Medicina regenerativa

CREADES ESTRUCTURES RENALS TRIDIMENSIONALS A PARTIR DE CÈL·LULES MARE HUMANES

Aquests “minironyons” suposen un gran avenç que permetrà millorar el tractament de malalties renals.

IDENTIFICAT UN DELS FACTORS CAUSANTS DE LA DEGENERACIÓ MUSCULAR EN L’ENVELLIMENT

Aquesta troballa és una base per atenuar la pèrdua de capacitat regenerativa del múscul i allargant la longevitat de les cèl·lules musculars.

Transplantaments

ES DEMOSTRA L’EFICIÈNCIA D’UN FÀRMAC PER TRACTAR LA SÍNDROME HEPATORENAL EN PERSONES QUE ESPEREN UN TRASPLANTAMENT DE FETGE

Es recomana com a primera elecció en el tractament la terlipresina acompanyada d’albúmina.

SIDA

El VIH JUGA UN PAPER CLAU EN LES ALTERACIONS DEL GREIX CORPORAL

Els resultats demostren que el virus i el seu tractament poden desembocar en l’aparició de la síndrome de la lipodistròfia.

Malalties mentals

PRIMERS PASSOS PER TRAÇAR EL MAPA GENÈTIC DE L’AUTISME

Això conduirà al desenvolupament d'eines diagnòstiques basades en la genètica que complementaran els protocols clínics actuals.

S’IDENTIFIQUEN XARXES CEREBRALS VINCULADES AMB LA DEPRESSIÓ

Aquesta troballa permetrà desenvolupar nous tractaments mitjançant estimulació magnètica o elèctrica per millorar els símptomes de la malaltia.

S’IDENTIFICA UN NOU SUBGRUP DE PACIENTS D'ESQUIZOFRÈNIA CARACTERITZATS PER TENIR TRASTORNS MOTORS

L'estudi proposa una teràpia combinada específica per a aquests pacients.

L'ESTRÈS INFLUENCIA ELS HÀBITS DIETÈTICS EN PACIENTS AMB UN TRASTORN PSICÒTIC INCIPIENT

Els esdeveniments estressants s'associen a una major ingesta calòrica i al consum de sucres en els pacients que tenen un primer episodi psicòtic.

ES REVELA L’HERÈNCIA GENÈTICA DELS TRASTORNS PSIQUIÀTRICS

Es determina la càrrega genètica de les cinc patologies psiquiàtriques més freqüents (esquizofrènia, trastorn bipolar, depressió major, trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat —TDAH— i autisme) i es determina que hi ha una base genètica compartida entre algunes d’aquestes patologies.

IDENTIFICAT UN NOU TRACTAMENT DE LA SÍNDROME DEL CROMOSOMA X FRÀGIL

Científics de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona han identificat un mecanisme que podria ajudar a trobar un tractament per a aquesta malaltia minoritària, que representa la segona causa hereditària més freqüent de discapacitat intel·lectual, després de la Síndrome de Down. L'estudi s'ha impulsat amb fons de La Marató 2008.

Síndrome de Down

PRIMERA BASE DE DADES SOBRE LA POBLACIÓ DE PERSONES AMB SÍNDROME DE DOWN

També es crea una base de dades de taules de creixement, que permeten avaluar si els infants amb aquesta alteració creixen adequadament.

IDENTIFICAT UN NOU GEN IMPLICAT EN LA SÍNDROME DE DOWN AL CROMOSOMA 21

També perfecciona una tècnica de PCR que es fa servir per diagnosticar trisomies del cromosoma 21 en fetus i identificar-ne l’origen parental.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.