Zonne-energie Gemaakt door job.

Wat is de zon? De zon is eigenlijk een ster. Je kan niet op de zon landen want het is er veel te warm. Je denkt dat de zon dicht bij is maar hij is best wel ver van de aarde.149.598.000 km ligt de zon van de aarde af. De binnenkant is 15 miljoen graden Celsius. De buitenkant van de zon is 6000 graden Celsius.

De Zon

Door de zon kun je elektriciteit krijgen. Doordat de zon op zonnepanelen schijnt krijg je elektriciteit. Nadeel aan zonnepanelen zijn als de geen zon is dan kan je ook geen elektriciteit opwekken. Mensen nemen zonnepanelen omdat het goedkoper is want je hoeft niet meer elektriciteit te kopen. Alleen zonnepanelen zijn wel duur. Niet op alle huizen hebben zonnepanelen nut want als je huis tussen de bomen staat dan krijg je geen zon.

Zonnepanelen

Zonsverduistering Per jaar zijn er 2 zonsverduistering. Door de zonsverduistering kan je ook schade aanrichten aan je ogen. De zon wordt tijdens een zonsverduistering door de maan gedekt. Tijdens een zonsverduistering kun je ook geen energie opwekken omdat de zon bedekt wordt.

Zonsverduistering

Wat is een zonneboiler? Een zonneboiler bestaat uit 2 delen en de ene kant vangt warmte op van de zon. En de andere kant vangt gewoon warmte op. Zonneboiler gaat naar de cv-ketel en verwarmd het water op en zorgt ook voor koud water. Om te douchen en je zet het op warm dan gaat het warme gedeelte uit de zonneboiler naar de douche toe en dan heb je warm water.

Zonneboiler

Wat is isoleren? Isoleren is een stof wat tussen de muur gaat. Als je huis geïsoleerd is dan blijft de warmte meer binnen. En het koude blijft buiten.

Isolatie

Welke kleur is het beste tegen hitte? Wit is het beste tegen witte want zwart die neemt alle hitte op dus ik zou tijdens de zomer zo min mogelijke zwarte dingen aandoen.

Kleur

Credits:

Created with images by Maurits Verbiest - "Sunset at the beach Kijkduin The Hague" • Buddy_Nath - "solar eclipse sun flare"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.