SenioriVerkko hyvinvointia mobiilisti

Osallisuutta, iloa ja toimintakykyä

Ihmisen mittainen digitalisaatio

Tieto- ja viestintätekniikka on hauskaa, hyödyllistä ja tuo iäkkäänkin elämään uusia ulottuvuuksia. SenioriVerkko-projekti viestittää, että hyvinvointia voidaan luoda tieto- ja viestintätekniikan kautta. Projektin päätavoitteena on edistää iäkkäiden toimintakykyä sekä osallisuutta tieto- ja viestintätekniikan kautta.

SenioriVerkon syksy 2016 ja talvi 2017

Wantterat vauhdissa

Wantterat vauhdissa - aktiivirannekkeet iäkkäillä (yhteistyöpilotti Käpyrinne ry:n kanssa)

Muistinpas pelata

Muisti- ja koordinaatiopelien testausta (yhteistyöpilotti Helsingin Alzheimeryhdistys ry:n kanssa)

Tabletti taipuu -pilotti juurtuu

Sote-ammattilaisille uusia työ- ja toimintatapoja, joilla tuetaan iäkkäitä digitalisaatiossa
Liikkuva kuva -pilotti. Liikkeellistä kerrontaa mobiililaitteilla kuvaten.

Yhteistyö ja vaikuttaminen digihankkeiden verkostossa

Lisäksi

Lisätyn todellisuuden pilotteja iäkkäillä, WorkShopeilla uusia tablettitaitoja ammattilaisille ja paljon muuta.

Created By
Satu Veltheim
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.