Loading

Glædelig jul Og tak for 2018

Kære alle

Jeg vil gerne sige jer tak for et rigtig godt, spændende og givende samarbejde i 2018. Jeg synes, vi har været godt omkring mange gode samarbejdsprojekter, Ordkraft, Kulturkaravanen, Kulturmødet på Mors for at nævne nogle af de mere markante.

Jeg synes også, vi har haft nogle gode chefmøder, hvor vi har taget aktuelle og relevante emner op – for ikke at tale om turen til Thy!

Det er også en stor fornøjelse at se netværkene arbejde godt sammen, se arbejdsopgaver der løses, på kryds og tværs af regionen, med de altid friske og engagerede medarbejdere.

Jeg glæder mig til at starte på et nyt og friskt år sammen med jer.

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nyt år i 2019!

Kirsten Boelt

VELKOMMEN TIL 2019

2019 kommer i allerhøjeste grad til at handle om den nye rammeaftale, som skal træde i kraft 1. januar 2020. Der er tale om en lang proces, og arbejdet omfatter blandt andet et dialogmøde i marts mellem regionens bibliotekschefer og styrelsen. Det er et vigtigt arbejde, da rammeaftalen definerer centralbibliotekets tilbud til alle regionens biblioteker, og vi vil selvfølgelig holde jer godt orienteret hen over året.

Den digitale transformation fortsættes

Men 2019 vil også byde på meget andet end rammeaftalen. Allerede nu kan vi se et tæt program foran os. Året indledes med opstarten af organisationsforløbet i digital transformation, hvor Rebild, Morsø og Brønderslev lægger ud. De seks centralbiblioteker arbejder lige nu på højtryk med udviklingen af forløbet, og vi glæder os til at byde velkommen til forhåbentligt mange af regionens biblioteker i løbet af året.

National læsestrategi på vej

Som centralbibliotek er det meget værdifuldt at opleve jeres hjemmebane. I 2019 tager vi derfor igen på rundtur til alle 10 kommuner, og vi ser frem til dialogen. Som centralbibliotek vil vi i 2019 også følge indsatsen for en national læsestrategi tæt, tilbyde det nationale temasamarbejde og give faglig sparring.

FBS-netværket fortsætter

I 2019 fortsætter ”FBS-netværket”, hvor fokus især vil være integration til debitorsystemet, statistik, GDPR og udviklingsønsker. ”Netværket for spot på digitale ressourcer” får i det nye r et bredere fokus i forhold til kampagnerne samt fokus på øget inspiration til kolleger. Som noget helt nyt etableres der et netværk, der skal arbejde med indhold på web og SoMe.

Et tilbageblik på 2018

Videoinspiration med litteraturtips m.m.

I 2018 har de regionale kompetenceindsatser haft et bredt perspektiv, eksempelvis digital sikkerhed, temadag for koordinatorer, kursus i søgning i Cicero, katalogisering, videoinspiration med litteratur-tips, ældrefællesskaber og meget mere. I alt er der afviklet 19 indsatser, der spænder fra temadage til fysiske og online kurser, konferencer og praksisdage.

2018 begyndte med et organisationsforløb, der satte samarbejdet mellem bibliotek og kommune i centrum samt med opstart af tre nye netværk – FBS, digitale ressourcer og regional læsestrategi. Det har samtidig også været en spændende opgave at understøtte udvikling af Rebild og Hjørring Bibliotekerne i form af faglig sparring og facilitering - og endelig har vi afsluttet året med et dialogmøde omkring materialeoverbygningen.

Vi ses i det nye år!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.