Loading

Bireysel emeklilik Gelecek te bir gün gelecek

Bireysel emeklilik sistemi BES

56 yaşında ikinci emekliliği sağlayan

Her ödenen katkı payına devletin %25 devlet desteği verdiği devlet katkısının tamamını kademeli hakedebildiğiniz

İstediğiniz zaman sisteme ara verebildiğiniz

Fonların dağılımını yılda 6 kez ;emeklilik firmasını iki kez değiştirebildiğiniz

İstediğiniz an birikiminizi getirisi ile nakden geri aldığınız

Tüm birikimlerinizin T.C TAKASBANK ta saklandığı

Web ten 7/24 tüm sistemi yönetebildiğiniz

Ülkemizin ve milletimizin tasarruf oranını arttırırken emeklilikteki maddi yaşam kalitesini olumlu etkileyen birikim sistemi

1. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), emeklilik döneminizde ek gelir sağlayarak refah seviyenizi arttırmanızı amaçlayan, sosyal güvenlik sistemini tamamlayacısı, özel emeklilik sistemidir.

2. Kimler Bireysel Emeklilik Sisteminden Faydalanabilir?

Hangi meslekten olduğunuz ya da SGK üyesi olup olmadığınızdan bağımsız olarak, 18 yaşını doldurmuş herkes Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılabilir.

3. Emeklilik Hakkı Nasıl Kazanılır?

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde en az 10 yıl kalarak ve 56 yaşını tamamlayarak emekliliğe hak kazanabilirsiniz.

4. Bireysel Emeklilik Sistemi Güvenli Mi?

Bireysel emeklilik sisteminde denetim mekanizması son derece sağlam ve güvenlidir.

Emeklilik şirketlerinin faaliyetleri T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından denetlenir.

Katılımcıların bireysel emeklilik hesapları, emeklik şirketlerinin mali bünyesinden bağımsız olarak Takasbank nezdinde saklanır.
5. Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki Birikimler Haczedilebilir Mi?

Sistemde bulunulan ay sayısı ile haciz, rehin veya iflas tarihinde geçerli brüt asgari ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarı nafaka borçları hariç olmak üzere haczedilemez, rehnedilemez ve iflas masasına dahil edilemez.

Örneğin, sistemde 10 aydır bulunan olan bir katılımcının 10.000 TL’lik birikime ulaştığı, haciz tarihinde aylık brüt asgari ücretin 2.029 TL olduğu varsayıldığında, bu katılımcının birikimlerinin 20.290 TL’lik (10 * 2.029 TL) bölümü haczedilemeyecektir.

6. En Az Ne Kadar Ödeyerek Sisteme Giriş Yapılabilir?

Seçeceğiniz bireysel emeklilik planlarında “asgari katkı payı” tutarları tanımlanmıştır. En az bu tutarlar kadar ödeme yapabilirsiniz.

Ödemelerinizde üst limit yoktur.

Tavsiye edilen minimum katkı payı tutarı hane halkı gelirinin %10 una kadar dır.bu katkı payına %25 devlet katkısı eklendiğinde ciddi bir birikim oluşacaktır.

7. Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girer?

Bireysel Emeklilik sözleşmesi, katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin kredi kartı ile yapılması durumda varsa blokaj süresi tamamlandıktan sonra, hesap ödemelerinde eş zamanlı katkı payı tutarının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer.

8. Fon Dağılımımı Değiştirebilir Miyim?

Fon Dağılımınızı yılda 6 kez değiştirebilirsiniz.

9. Fonlar Nasıl Yönetilmektedir?

Bireysel emeklilik hesaplarına ödenen katkı payları, seçtiğiniziz emeklilik yatırım fonlarında profesyonel fon yöneticileri tarafından yönetilmektedir. Herhangi bir fon dağılımı tercihinde bulunmayan katılımcıların birikimleri, dahil olunan plan kapsamında sunulan standart fonda yatırıma yönlendirilir.

Fibaemeklilik olarak farklı tasarruf amaçlarına ve yatırım tercihlerine yönelik 6 adet emeklilik yatırım fonu sunuyoruz. Fonlarımız Fiba Portföy Yönetim A.Ş. uzman kadrosu tarafından yönetilmektedir.

10. Devlet Katkısı Nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne yatırdığınız her 100 TL katkı payı için devlet de sizin adınıza açılacak alt hesaba 25 TL katkı payı yatırmaktadır. Devlet katkısı, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ödenen katkı payları için yapılmaktadır. Yıllık maksimum o yıla ait asgari brüt ücret tutarının %25’i kadar devlet katkısı alabilirsiniz.

11. Herkes İçin Devlet Katkısı Ödenir Mi?

Vergi mükellefi olup olmadığına, mesleğine bakılmaksızın bireysel ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi dahilinde katkı payı ödeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile 29.05.2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. Maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların altsoyları tarafından ya da bu kişiler adına yatırılan katkı payları için devlet katkısı ödenir.?

İşveren grup emeklilik sözleşmelerine devlet katkısı ödenmemektedir.

12. 2018 Yılı İçin Maksimum Ne Kadar Devlet Katkısı Alabilirim?

2018 Yılı Brüt Asgari Ücret Toplamı: 24.354 TL olup bir katılımcı için hesaplanacak 2018 yılı maksimum devlet katkısı tutarı: 24.354 *0,25= 6.088,5 TL’dir.

13. Başka Biri Adına Ödeme Yapıyorum, Katılımcı Devlet Katkısından Faydalanabilir Mi?

Evet, devlet katkısından yararlanabilmek için katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişinin katılımcının kendisi olma koşulu aranmaz. Bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine ödenen katkı payı tutarları için ödeyen tarafa bakılmaksızın devlet katkısı hesaplaması yapılmakta ve katılımcının emeklilik hesabına devlet tarafından ödenmektedir.

14. Devlet Katkısının Yanı Sıra Bireysel Emeklilik Sistemindeki Vergi Avantajından da Faydalanabilir Miyim?

01.01.2013 tarihi itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi’nin değişmesiyle, ödenen katkı payının vergi matrahından indirilmesi uygulaması yerine devlet katkısı uygulaması gelmiştir.

15. Devlet Katkısı Hangi Hesapta Değerlendirilmektedir?

Devlet katkısı, Takasbank nezdinde katılımcının bireysel emeklilik hesabı kapsamındaki alt hesabında saklanacak olup Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek olan yatırım fonlarında değerlendirilecektir.

16. Devlet Katkısının Hak Ediş Süreleri Nedir?

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, devlet katkısı hesaplamasına dâhil edilmesi için katkı payının nakden şirket hesaplarına intikal etmiş olması gerekmektedir.

Devlet katkısının hak edilmesinde kademeli bir yapı uygulanmıştır.

En az 3 yıl sistemde kalanlar devlet katkısı ve getirilerinin %15'ine,

En az 6 yıl sistemde kalanlar %35'ine,

En az 10 yıl sistemde kalanlar %60'ına,

10 yıl sistemde kaldıktan sonra 56 yaşını dolduranlar veya vefat/maluliyet nedeniyle sistemden ayrılanlar, getirileri dahil devlet katkısının tamamına hak kazanırlar.

17. 01.01.2013 Tarihinden Önce Sistemde Bulunan Katılımcılar İçin Devlet Katkısı Hakediş Sürelerinde Avantaj Var Mıdır?

Devlet katkısı sisteminin yürürlüğü olan 1 Ocak 2013 tarihinden önce sisteme dahil olan ve 1 Ocak 2016 tarih itibari ile sözleşmesi yürürlükte olan katılımcıların devlet katkısına hak kazanmaya esas süresine aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde 1 Ocak 2016 tarihinde süre eklemesi yapılmıştır.

1 Ocak 2013’ten Önce Sistemde Geçirilen Süre Eklenen Süre

3 yıldan fazla 6 yıldan az ve 6 yıl 1 yıl

6 yıldan fazla 10 yıldan az ve 10 yıl 2 yıl

10 yıldan fazla 3 yıl

18. Devlet Katkısının Hesabıma Yatıp Yatmadığını Nasıl Takip Edebilirim?

Devlet katkısı hesabınızdaki tutar hakkında; internet şubemizden,

444 82 88

numaralı çağrı merkezimizden, ayrıca Takasbank WEB sitesi üzerinden “e-Devlet ile Giriş” alanından e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra “Takasbank Bilgilendirme Sistemi” alanından Takasbank şifresi oluşturularak ve ilgili bilgilere erişim sağlayabilirsiniz.

19. Kredi Kartı Blokaj Süresi Nedir?

Tüm bankalara ait kredi kartları için blokaj süresi 41 gündür.

20. Bireysel Emeklilik Sisteminden erken ayrılma durumunda stopaj nasıl uygulanır?

29.08.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere birikimlerin ödenmesi aşamasında, ödenen katkı payı tutarları ile getiriden oluşan toplam birikim tutarı yerine sadece getiri üzerinden alınacak stopaj uygulamasına geçilmiştir.

10 yıldan önce sistemden çıkmanız durumunda getiri üzerinden %15,
10 yıl süreyle sistemde kalıp 56 yaşını doldurmadan sistemden çıkmanız durumunda getiri üzerinden %10,
Emeklilik, vefat veya maluliyet sonucu sistemden çıkmanız durumunda getiri üzerinden %5'tir.
21. Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım Nasıl Olacak?

Otomatik katılım sistemi, bir işyerinde çalışan kişiler adına otomatik olarak emeklilik hesabı açılması ve ilk aydan başlayarak maaşından otomatik katkı payı kesintisi yapılmasına dayanmaktadır. Sistem, işverenlerin bir emeklilik şirketi ile anlaşmalarını ve işe başlayan çalışanların sisteme katılması için gerekli olan altyapıyı kurmalarını gerektiyor.

Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım ile ilgili süreç hakkında çalışmalar devam etmektedir, henüz kesin bir karara bağlanmamıştır.

22. Kıdem Tazminatı Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarılacak Mı?

Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle işyerinden ayrılırken işveren tarafından iş kanunu gereğince işçiye vermiş olduğu bir tazminat şeklidir.

Yeni kıdem tazminatı modeliyle birikmiş kıdem tazminatı haklarının Bireysel Emeklilik fonlarına aktarılması söz konusu olabilir.

Kıdem tazminatlarının bireysel emeklilik sisteminde biriktirilmesi ile ilgili süreç henüz kesin bir karara bağlanmamıştır.

Created By
Design By Windsör
Appreciate

Credits:

Created with images by Sami Boudjelti - "untitled image" • RitaE - "baby hand small child"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.