INSPIRATIONAL SALES THE LEAD GENERATORS

WAAROM INSPIRATIONAL SALES?

Omzetgroei, netwerk vergroting, verbinding tussen marketing en sales departement, neutraal CRM systeem

Onze mensen zijn intern opgeleid tot enthousiaste bel professionals die op een inspirerende manier commerciële telefonische activiteiten uitvoeren. Met onze gekwalificeerde afspraken creëren wij een stijgende lijn in het aantal nieuwe klanten voor onze klanten.

Top talent overnemen? Door nauw samen te werken behalen we het beste resultaat. Wij hebben als doel om tijdens de samenwerking de meerwaarde van onze professionals aan te tonen en te laten zien hoe betrokken, gemotiveerd en inspirerend ze zijn om mee te werken. Wij geven onze klanten de mogelijkheid om onze top talenten over te nemen.

MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen)

Door met ons samen te werken, laten onze klanten zien dat ze mede hierdoor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Wet banenafspraak

Door met ons samen te werken kunnen onze klanten aan de wettelijke eisen voldoen en leveren ze hier een actieve bijdrage aan.

INSPIRATIONAL SALES = koud bellen op een warme manier!

Algemeen directeur, Edward Haak @inspirationalsales

Wordt ook geïnspireerd door onze enthousiaste bel professionals die op een inspirerende manier commerciële telefonische activiteiten uitvoeren

Quotumheffing

Met onze samenwerking kunnen onze klanten boetes voorkomen door de quotumheffing uit de wet banenafspraak.

Created By
Edward Haak
Appreciate

Credits:

Bezoekadres: Van Berckenrodestraat 6 3113 AM Schiedam Postadres: Louvre 142 2907 WE Capelle aan den ijssel Tel: +31 (0) 85 20 30 600 Email: Edward@Inspirationalsales.nl

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.