Marysia - new challenge Naucz się nowego oprogramowania do robienia stron internetowych, postów i innych :)

Zalóz sobie konto na spark.adobe.com i przygotuj prezentacje o sobie.

Ograniczaj polskie znaki :)

Zobaczysz jak fajne prezentacje mozna zrobić w kilka minut, efekty lepsze niz w prezi :)

I jak podejmujesz wyzwanie?

Credits:

Created with images by RitaE - "strudel apple strudel apple muffin" • ewan traveler - "Easter Candy Corn" • Laurel L. Russwurm - "candy" • Walt Stoneburner - "Candy" • andrewmalone - "Lollipops" • ghwtog - "lips sweet red" • merfam - "Candy" • poppet with a camera - "Neapolitans" • thetruthpreneur - "girl happy girl happiness" • AlexanderStein - "paperclip clip office" • karenwarfel - "engagement couple romance" • blondinrikard - "Happy" • hazelw90 - "hot air balloon balloon sky"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.