Clavichord G.Silbermann 18e eeuw

Clavichord Gottfried Silbermann

Freiberg (1730) C - e '''

€ 9800,-

Deze kopie van het clavichord van Gottfried Silbermann speelt en klinkt bijzonder fijnzinnig en is zangrijk. Dit karakteristieke instrument is uitermate geschikt om werken uit de tijd van J.S. Bach te spelen.

Opvallend bij dit instrument is de soepele speelaard die grote verschillen in dynamiek mogelijk maakt.

Het clavichord heeft - zoals het originele instrument - twee perkamenten rozetten, ondertoetsen belegd met ebbenhout en boventoetsen belegd met been.

U kunt het Silbermann clavichord bestellen in verschillende houtsoorten en met verschillende onderstellen.

Als u vragen heeft over maatwerk oplossingen, bestelling en vervoer:

Created By
D.J. Verwolf
Appreciate

Credits:

.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.