Sức hút dóng chung cư Sun Grand City của Sun group

Thông tin tổng quan dự án chung cư 31 Láng Hạ

Tên dự án: Chung cư Sun Grand City Láng Hạ

Chủ đầu tư: Tập đoàn Mặt Trời ( Sun Group ) và VNR

Vị trí: Số 31 Láng Hạ, Đống Đa, thành phố Hà Nội

Quy mô diện tích sàn: 100.000 m2 , 27 tầng và 3 tầng hầm để xe

Tổng vốn đầu tư: khoảng 2.732 tỷ đồng

Tổng diện tích xây dựng: 10.071 m2

Tổng số căn hộ: 725 căn

Diện tích làm đường: 326m2

Pháp lý: Sổ Hồng

Thời hạn sở hữu: Vĩnh viễn

Chung-cu-31-lang-ha-sun-group

Phối cảnh chung cư 31 Láng Hạ của Sun Group

Thực sự Chung cư 31 Láng Hạ là một dự án khủng về cả quy mô lẫn vốn đầu tư, dự án được đầu tư lên tới 2.732 tỷ đồng. Được đầu tư bởi chủ đầu tư chuyên nghiệp bậc nhất trên thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay với hang loạt dự án đã triển khai như: Sun Grand City Thuy Khuê, Sun Grand City Lương Yên, Intercontinal Đà Nẵng, Bà Nà Hills Đà Nẵng… Sắp tới nữa là hang loạt dự án lớn trong nước như Sun Grand City Tây Hồ, Chung cư Sun Group Văn Cao..vv.

Created By
Tam Nguyen Trong
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.