Portfolio Social Journalism // Sebastiaan van der Lubben

Na de School van Journalistiek (Zwolle) en politieke wetenschappen met specialisatie politieke theorie (Universiteit Leiden) heb ik onderzoek gedaan naar het Nederlandse politieke landschap. Met Jouke de Vries schreef ik Een onderbroken evenwicht in de Nederlandse politiek. Paars en de revolte van Fortuyn; met Huib Pellikaan redigeerde ik de bundel Ruimte op rechts. Conservatieve onderstroom in de Lage Landen. Samen met Jan Vogel verzorgde ik Betrokken Strategen. Schets van een politieke geschiedenis. GroenLinks 1982-2005.

De journalistieke praktijk kriebelde en ik ben in 2006 gaan werken voor Maters en Hermsen Journalistiek. Ik was er acht jaar (eind)redacteur voor diverse magazines en docent journalistiek. Ik was onder meer eindredacteur van Wij van Financiën (Ministerie van Financiën), Flux (Rathenau Instituut), Bedrijfsjurnalistiek.nl. Ik begon er ook als politiek verslaggever voor het Leidsch Dagblad. Eerst met een serie talkshows in aanloop naar de verkiezingen van 2014, vanaf de vorming van het college van burgemeester en wethouders regulier, met een wekelijks liveblog vanuit de raadszaal of commissiekamer.

Vanaf 2011 werd ik docent Internet- en Inleiding journalistiek aan de Universiteit Leiden. Voor de masters journalistiek en nieuwe media verzorgde ik de Crossmediale Onderzoeksweken - een praktijkopdracht waarbij studenten in een serious game een redactie simuleren. Ik deed onderzoek naar Europa in de Nederlandse media in opdracht van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. In 2014 verliet ik Maters en Hermsen om mijn tijd te verdelen tussen de lokale politiek voor het Leidsch Dagblad en mijn aanstelling aan de universiteit. Ik was tot december 2016 eindredacteur van het stafblog JNMblog.nl en deed onderzoek naar het (de)coderen van geloofwaardigheid in liveblogs van breaking news.

In februari 2017 ben ik overgestapt van Leiden naar de Vrije Universiteit (Amsterdam) en de School voor Journalistiek (Utrecht). Aan de VU begeleid ik studenten bij hun bacheloronderzoek en geef er twee vakken: over algoritmen in de journalistiek en een inleiding journalistiek. In Utrecht ben ik vakdocent politicologie en onderzoek.

Naast mijn reguliere werkzaamheden voor het Leidsch Dagblad, Universiteit Leiden en Maters en Hermsen heb ik diverse stukken geschreven voor dagblad Trouw, waaronder een analyse van de Arabische Lente en het nut en de noodzaak van een cybercommand in Nederland (met Wouter van Cleef). Ik was voor Trouw de eerste virtuele verslaggever tijdens de presidentsverkiezingen van 2008. Ik drum in Phat Elvis, doe aan jiu jitsu en maak de Vader&Zns Podcast.

Begin 2016 startte ik met Social Journalism. Ik verzorg liveblogs, mobiele crossmediale journalistiek en verslaggeving en ik houd u graag op de hoogte van de laatste tips, tools & tricks voor journalisten. Vragen (of opmerkingen): (06) 8321 8089.

Created By
Sebastiaan van der Lubben
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.