Loading

De Schoolweetjes Nummer 14 || 20 november 2020

Vier weken

Nog maar vier weken en dan begint de kerstvakantie. Aan alles is te merken dat we richting de donkere dagen voor kerst gaan. Vooral als het wat bewolkt is of het regent dan moeten de lampen al snel aan. Bijzondere weken richting het einde van 2020. Een jaar dat geschiedenis schrijft. In deze Schoolweetjes hebben we het nieuws en onze geschiedenis van de week verzameld.

Deze week op school

De afgelopen weken is er in groep 7 hard gewerkt aan de 'lapbooks' in het thema "menselijk lichaam". Donderdag/vrijdag hebben wij dit onderdeel afgesloten met presentaties/tentoonstelling.
Online Chinese les.
Sinterklaas op school.

Zending

Afgelopen week is er een bedrag van € 32,60 binnen gekomen via het zendingsgeld. Online werd er zelfs 175 euro opgehaald in de afgelopen 7 dagen. Alle gevers hartelijk dank! Zoals u weet sparen we tot de kerstvakantie voor een steuntje in de rug met de feestdagen voor de minima. Ook komende week heeft u de mogelijkheid om digitaal een bedrag over te maken. Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. Lees alle informatie onder de knop.

Kind op maandag

Vriend en vijand

Spannende bijbelverhalen horen we de komende week. Jozua komt een man met een zwaard tegen. ‘Hoor je bij ons of bij de vijand?’ vraagt hij. De man vertelt dat hij de aanvoerder is van het leger van de Heer. Met de priesters voorop dragen de Israëlieten de ark met de verbondstekst rond de stad Jericho. Op de zevende dag storten de muren in. Rachab, die de Israëlieten eerder geholpen heeft, wordt gespaard. Er wordt gelezen uit Jozua 5: 13 - 6: 27, 9 en 23: 1-26.

De kleuters horen het verhaal 'Boaz helpt Ruth'.

Bezoek Risk Factory groep 8 gaat helaas niet door.

Wij ontvingen bericht van de Risk Factory, dat het bezoek van groep 8 op maandag 30 november helaas niet door kan gaan i.v.m. de aangescherpte corona maatregelen die op 3 november zijn ingegaan. De medewerkers hebben daarop besloten de Risk Factory in elk geval t/m 30 november te sluiten. Met de sluiting van de Risk Factory geven zij gehoor aan de oproep van het kabinet om de verkeersbewegingen te beperken en contacten te minimaliseren. Maar de belangrijkste reden is natuurlijk de gezondheid van de leerlingen, de leerkrachten en hun eigen begeleiders. Ons geplande bezoek valt in de genoemde periode. We hopen, indien er meer duidelijkheid is, dat we, verderop in het schooljaar het bezoek alsnog kunnen plannen.

Tegeltjeswijsheid

Er is moed nodig om op te staan en te spreken; maar er is ook moed nodig om te gaan zitten en te luisteren.

Winston Churchill was een moedig mens.

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Jaarlijks op de laatste zondag van het liturgisch jaar, oftewel op de zondag vóór de eerste zondag van de Advent worden in veel kerken de namen genoemd van de mensen die in die gemeenschap zijn overleden. Sterkte aan allen die iemand dit jaar hebben verloren.

  • In de stilte van een kerk waar kaarsen branden,
  • In het zachte van de versgevallen sneeuw,
  • In de helderheid van de stralende sterren, deze nacht,
  • In de kalmte van een meertje waarop zonlicht schijnt,
  • In de helderheid van een koor dat zachtjes zingt,
  • In het rustige geluid van een engelenvleugel die zich spreidt,
  • In het milde van een nacht bij een kale stal,
  • In de rust van een slaaplied bij een nog lege wieg,
  • Is er een geduld als we wachten op een nieuwe morgen
  • en het weten dat een Kind eerdaags geboren wordt.

"In the Stillness", Sally Beamish

Weekend

Wij wensen u een mooi weekend toe, troost waar dat nodig is maar ook een mooi verheugen op de dingen die komen. Met vriendelijke groet, het team van de Prinses Marijkeschool.

Created By
Team Prinses Marijkeschool
Appreciate

Credits:

Created with images by The New Yorker: The White House, Washington . Falco - "Church window Jericho" • Klickblick - Abendstimmung en Prinses Marijkeschool.