SUUNTO SPARTAN Wrist hr

Nové Suunto Spartan

Kolekce Spartan byla rozšířena o další produkt, na který zákazníci tak dlouho čekali. Suunto začlo spolupracovat s americkou značkou Valencell. Tato firma má zkušnosti s biometrickým měřením více než 20 let. Optické snímače nejsou novinkou na trhu. Jsou používány již dekády. Až doteď bylo měření optickým snímačem průtoku kapilárami nepříjemné a hlavně nepřesné během tréninku, nebo venkovní aktivitě. Firma Valencell přišla s patentovaným PerfomTek biometrickým čidlem, který spoustu problému v oblasti optického snímání řeší.

"Jsme nadšeni, že jsme uzavřeli partnerství s Valencell, lídrem v oblasti biometrických snímačů, který napomohl uvést na trh novou generaci našich modelů Spartan Sport hodinek, které představují přesné měření srdečního tepu ze zápěstí," říká Sami Arhomaa Suunto Performance Business Unit Ředitel. "Technologií Valencell je tzv. PerformTek, který je zlatým standardem v biometrickém měření. Víme, že výběrem Valencell si můžeme být jisti, že výrobek bude splňovat očekávání a umožní solidní uživatelské zkušenosti. “

Hodinky vycházejí ze standartního robustního modelu Spartan Sport do kterého je ze spodní části těla hodinek vsazen snímač srdečního tepu. S rostoucí poptávkou po “easy-to-use” hodinkách pro sportovní odvětví se Suunto rozhodno zkombinovat hodinky řady Spartan pro pohodlné využití s optickým snímačem srdečního tepu. Hodinky je možné použít s tradničním snímačem tepové frekvence, s hrudním pásem, když bude potřeba.

Záleží, jak bude snímač přesný a tedy ukojí poptávku zároveň se spokojeností. Prozatím u modelů jiných výrobců to tak nebylo a zákazníci odcházeli zklamaní.

Hodinky Suunto předpokládá uvést do prodeje na jaře 2017.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.