Loading

Meandert(h)aal 11 september 2020

Corona-afspraken.

De afgelopen week hebben we gemerkt dat sommige ouders het lastig vinden om te beslissen of een kind thuis moet blijven vanwege specifieke gezondheidsklachten. In principe moet deze beslissing thuis genomen worden. Ouders kunnen het best bepalen of de klachten van hun kind reëel zijn of niet. De leerkracht op school controleert de leerlingen niet bij binnenkomst. Mocht in de loop van de dag blijken dat een leerling duidelijke klachten ontwikkelt in relatie tot Corona, dan worden de ouders gebeld met het verzoek de leerling op te halen. Hieronder is een beslisboom afgedrukt die u er bij kan helpen om de juiste beslissing te nemen. Tot op dit moment zijn er wel enkele leerlingen tijdelijk thuis gehouden, maar is er gelukkig in geen enkel geval de diagnose Corona gesteld.

Beslisboom,

Kind op maandag, week 38.

Thema: Luister je wel?

Mozes heeft tegen God gezegd dat hij niet goed uit zijn woorden kan komen. Maar dat is niet het probleem in dit verhaal. Het probleem is niet dat Mozes niet kan praten, maar dat de farao niet wil luisteren. Daarom gebeuren er verschrikkelijke dingen.

Gesprekken op hoog niveau - Exodus 7:1-13, De plagen in Egypte - Exodus 7-10, God bevrijdt zijn volk - Exodus 12: 29-42,

Kennismaken met sport.

Dinsdag kwam een stagiaire van de afdeling sport van de gemeente Hellendoorn vertellen in de groepen over de mogelijkheid om kennis te maken met diverse sporten. Niet nieuw, want die mogelijkheid is er al jaren. Wat wel opvalt bij de aanmeldingen is het lage percentage aanmeldingen vanuit De Meander. Jarenlang stonden we in de top 3 en dit jaar staan we heel laag in de lijst met aanmeldingen. Belangrijk dus om nogmaals uw aandacht te vestigen op het prachtige initiatief vanuit verschillende sportclubs om kinderen laagdrempelig kennis te laten maken met diverse takken van sport. Via onderstaande knop komt u op de site van de gemeente terecht waar u uw zoon of dochter aan kunt melden voor een korte kennismaking met een sport.

Inzameling voor vluchtelingen op Lesbos.

Zoals u waarschijnlijk hebben gezien of gehoord is het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos vrijwel geheel afgebrand. Alles binnen de muren van Moria is zo goed als weg. De CampUs op de Olive Grove, naast Moria, gebouwd door Movement on the Ground met volunteers en refugee volunteers leek veilig, maar de berichten zijn dat het vuur door wind en warmte ook hier heeft toegeslagen. Door de brand zijn er nu 13.000 vluchtelingen dakloos op Lesbos. Kinderen zijn hun ouders kwijt geraakt terwijl ze in paniek op de vlucht sloegen. En ook voor de lokale Grieken op Lesbos is dit de zoveelste grote klap. De leerlingen van school waren gisteren behoorlijk onder de indruk van deze ramp. We willen daarom het goede doelen geld van komende maandag doneren voor hulp aan de slachtoffers van de brand. We hopen dat u deze spontane actie wilt ondersteunen. We vullen de opbrengst verder aan met het ingezamelde geld van de afgelopen vier weken.

Startdienst.

Woensdag hebben we de startdienst gevierd in het speellokaal. Dominee Bertine van de Weg leidde de viering. Ze had het thema 'Een nieuwe start' op een boeiende manier uitgewerkt samen met onze startdienstcommissie. Heel mooi om te zien dat het samen vieren in school, ondanks alle beperkingen, op deze manier vorm gegeven kon worden. We bedanken de dominee hartelijk voor haar medewerking.

Agenda.

Gefeliciteerd.

Leuke activiteiten.

Credits:

Gemaakt met afbeeldingen van Lucian Alexe - "A room full of clocks" • Unknown - "Illustration gratuite: Anniversaire, Joyeux Anniversaire ..."