Loading

Jan Barbier Nieuwsbrief 20 augustus 2021

Nieuwsbrief #1 2021-2022

We gaan weer beginnen!

Het nieuwe schooljaar staat op het punt van beginnen. In de afgelopen weken hebben we even afstand kunnen nemen van school en werk. En of je nu vakantie hebt gevierd in Nederland, in het buitenland, dagjes weg bent geweest of thuis bent gebleven, het was goed om even de dagelijkse routine te doorbreken, tijd te hebben voor elkaar en nieuwe energie op te doen voor het komende schooljaar.

Afgelopen week is er op de Jan Barbier al weer hard gewerkt om alles in gereedheid te brengen voor het nieuwe schooljaar. Gisteren was er voor de teams van de Jan Barbier en de Es een studiedag onder leiding van Tweemonds. Een onderwijsorganisatie die zich inzet voor welbevinden en betrokkenheid. Eén van de speerpunten voor komend schooljaar: Hoe kunnen we de betrokkenheid van leerlingen nog meer vergroten? Hoe kunnen leerlingen nog gemotiveerder bezig zijn met hun schoolwerk? Wat vraagt dit op het vlak van inrichting, organisatie en onderwijsgedrag? Het leverde gisteren in ieder geval hele boeiende gesprekken en zeer betrokken leerkrachten op!

Vanaf maandag zullen we weer vol energie aan het nieuwe schooljaar beginnen. We kijken ernaar uit om alle kinderen weer te zien en met elkaar in gesprek te gaan over alle vakantiebelevenissen. De eerste weken staan in het teken van kennismaken, relatie, welbevinden en groepsvorming. Belangrijke weken; een goed begin is het halve werk!

Maar eerst nog even genieten van het laatste weekend.

Tot maandag!

Marloes Joosten

Corona-voorschriften..

Op school houdt iedereen zich aan de basisregels, zoals 1,5 meter afstand tussen volwassenen. Alle scholen binnen stichting 'Ieder kind telt' werken volgens het scenario 1 'waakzaam'. Dit betekent dat er schoolkampen, excursies en informatieavonden georganiseerd mogen worden, mits men de basisregels handhaaft.

Kinderen hoeven niet meer verspreid de school binnen te komen. Alle kinderen mogen gewoon weer door de hoofdingang naar binnen! Helaas mogen ouders niet mee naar binnen tijdens de inloop. Wij willen u vragen om tijdens het halen en brengen buiten de 1,5 meter te handhaven. Voor de ouders van instroomleerlingen maken wij aanstaande maandag een uitzondering, zij mogen deze ochtend even mee naar binnen lopen.

Het is toegestaan om onder schooltijd even binnen te lopen om bijvoorbeeld een traktatie te brengen. Ook zullen alle gesprekken tussen ouders en leerkrachten weer op school op plaatsvinden.

Kinderen mogen naar school bij verkoudheidsklachten, af en toe hoesten, astma of hooikoorts. Kinderen met verkoudheidsklachten kunnen zich laten testen. Bij koorts, benauwdheid of veel hoesten blijven kinderen thuis en laten zij zich testen. Er is een nieuwe beslisboom ontwikkeld, wij vragen u deze te raadplegen.

Beslisboom augustus 2021

Schooltijden schooljaar 2021-2022

Met ingang van dit schooljaar hanteren wij het continue-rooster. De schooltijden zijn als volgt:

Schooltijden Jan Barbier

Inloop

Om 08.15 uur gaat de eerste bel en openen wij de schooldeuren. Tijdens de inloop kunnen de kinderen rustig opstarten in de klas. De leerkrachten gebruiken de tijd van de inloop bijvoorbeeld voor een kort gesprek, extra uitleg of hulp. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en starten de lessen.

Vakantie en vrije dagen

Een overzicht om even in uw agenda te noteren: de vakanties en studiedagen voor komend schooljaar. Deze worden ook in de kalender op de website geplaatst.

Vakantie en vrije dagen Jan Barbier

Gym:

Komend schooljaar zal Marlou Schopman de gymlessen weer gaan verzorgen in sporthal De Voordam. Groep 3 t/m 8 hebben gym op woensdag en vrijdag. Het vervoer voor deze groepen wordt ook dit schooljaar weer verzorgd door de gemeente, de leerlingen worden gehaald en gebracht met de bus.

De kleuters (groep 1 en 2) gymmen op vrijdagochtend, waarvan één keer in de twee weken in De Voordam. Om dit te kunnen realiseren zijn wij op zoek naar vervoer voor de terugweg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht.

Kennismaken met sporten

(vanuit de gemeente Hellendoorn)

Het nieuwe schooljaar begint volgende week en (de voorbereiding op) het sportseizoen is, met inachtneming van de huidige coronamaatregelen, weer gestart. Kennismaken met Sporten en de activiteiten van de Schoolsportkalender gaan hopelijk weer volop draaien!

Samen met de sportverenigingen en sportaanbieders is er voor de kinderen een breed en gevarieerd sportkennismakingsaanbod georganiseerd. De eerste cursussen zijn al in september. Komende week zal de gemeente Hellendoorn daarom de volgende zaken bij school afleveren: Posters en flyers voor Kennismaken Met Sporten, de SchoolSportKalender, de Auto Aaltink Cityrun en ook het cultuurboekje BreinReis Junior.

Door de huidige coronaregelgeving hebben we helaas het geplande Sport- & Cultuurfestival (11 september) moeten afgelasten. In verband met de aanleg van de nieuwe fietscrossbaan bij FCV De Lochsprinters gaat de scholencross ook dit jaar niet door, de Auto Aaltink Cityrun (zondag 26 september) is de eerste activiteit van de Schoolsportkalender. Voor de school met de meeste deelnemers is er, net als voorgaande jaren, een mooie prijs!

Bijgaand de nieuwe flyer van Kennismaken Met Sporten (inclusief Schoolsportkalender) te vinden.

Startgesprekken en informatieavond

Aan het begin van het schooljaar organiseren we startgesprekken en voor een aantal groepen een informatieavond. Een startgesprek is een gesprek tussen de groepsleerkracht, kind en ouders. De startgesprekken en de informatieavonden worden gepland in week 35, 36 en 37. U ontvangt volgende week meer informatie en een uitnodiging van de groepsleerkracht.

Groepsdoorbrekend werken

We gaan nog meer, vanuit onze visie op onderwijs, procesgericht werken. Alle leerlingen zitten in een stamgroep, maar de instructies worden in kleine instructiegroepen gegeven.

De niveauverschillen in een stamgroep zijn vaak groot. De instructie wordt gegeven in niveaugroepen. De instructies zijn dus meer afgestemd op het niveau van de leerlingen. Omdat ze aansluiten bij hun competentieniveau zijn de instructies betekenisvol en zorgt dit voor een hoge betrokkenheid.

De leerkrachten werken intensief samen en dragen samen de verantwoordelijkheid voor de leerlingen in de unit. Zo organiseren wij om de 6 weken een leerlingenbespreking, waarbij de ontwikkeling van iedere leerling teambreed wordt besproken. Met de keuze voor deze organisatievorm willen we nog meer inspelen op de ontwikkelingsverschillen en -behoeften van ieder kind.

Voor vragen over het groepsdoorbrekend werken kunt u terecht bij de groepsleerkracht.

Credits:

Gemaakt met een afbeelding van athree23 - "board chalk feedback"