Loading

De Schoolweetjes Nummer 39 || 18 juni 2021

Nog eventjes volhouden...

Vanavond horen we tijdens de persconferentie van demissionair minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge welke versoepelingen er aankomen. De cijfers laten in ieder geval zien dat het de goede kant op gaat met het bestrijden van het virus. Toch is belangrijk om nog eventjes vol te houden om ervoor te zorgen dat we straks ook echt weer terug naar (het nieuwe) normaal kunnen. Zodra er meer informatie bekend is over eventuele wijzigingen in de richtlijnen op onze school, zullen we u daar via de e-mail over informeren. Tot die tijd vragen we u om de huidige richtlijnen nog te respecteren en nog eventjes vol te houden. Tijdens deze benauwde dagen en nachten was het in klas ook vaak erg warm. De temperaturen in deze tijd van het jaar geven ook vaak aan dat het einde van het schooljaar nadert. Ook uw kinderen moeten nog eventjes volhouden. Komende week ontvangt uw kind het rapport en daarna is er gelegenheid voor (facultatieve) gesprekken. Ook zullen we in de speciale Schoolweetjes van volgende week meer uitleg geven over inzet van het personeel, de verdeling van de groepen en de plannen voor het komende schooljaar.

Sleuteloverdracht

Vandaag heeft meester Henk een overdrachtsgesprek gehad met onze nieuwe directeur Marieke Naberman. Hoewel juf Marieke officieel pas per 1 augustus in dienst treedt, vindt ze het wel belangrijk om alvast op de hoogte te zijn van de lopende zaken en de korte en lange termijn plannen voor het nieuwe schooljaar. Daarbij hoort natuurlijk ook een officiële sleuteloverdracht. Meester Henk heeft dan ook zijn sleutels overhandigd aan juf Marieke en haar heel veel succes en een hele mooie tijd op de Prinses Marijkeschool gewenst. Dit moment moest natuurlijk ook even op de foto worden vastgelegd.

De aftrap van het EK 2021

Als winnares van de prijsvraag mocht Jule tijdens de openingswedstrijd van het Nederlands elftal de bal op de stip leggen. De bedoeling was dat er kinderen en spelers van de Nationale Teams hand in hand het veld op zouden lopen. Vanwege Corona was er een streng protocol en is er op laatste moment besloten om de rol van de kinderen toch te minimaliseren. Uiteindelijk mocht alleen Jule nog bal op een speciale sokkel leggen. Zoals je ziet doet ze dit zeer zorgvuldig en heeft ze er mede voor gezorgd dat het Nederlands elftal met een 3-2 overwinning is begonnen aan het Europees Kampioenschap. Het was een onvergetelijke dag voor Jule. Ook haar broertje Jits en haar ouders mochten bij de wedstrijd aanwezig zijn. Hieronder vindt u een kort filmpje van deze leuke en unieke ervaring van Jule.

Het verhaal van Jule: Ik kwam aan bij de Arena. Eerst moest ik een pas aanmaken voor ik naar binnen mocht. Toen gingen we de Arena binnen, het was supergroot. We gingen naar een tent toe en daar waren ook nog andere kinderen. We hebben daar veel spelletjes gedaan, toen was het tijd om te oefenen. Het veld was supergroot. Toen het oefenen klaar was kregen we daar eten. Na het eten mochten we onze kleding aan doen, en toen kwam de oude trainer van Feyenoord:´ Giovanni van Bronckhorst.´ En de mascotte van het EK die liet trucjes zien. En toen was het zover, we mochten het veld op. Ik vond het superleuk.

Hulpfonds Hellendoorn

Voor mensen met een laag inkomen is het mogelijk om een beroep te doen op het Kindpakket van de Stichting Hulpfonds Hellendoorn. De Gemeente Hellendoorn heeft ons gevraagd om dit fonds bij u onder de aandacht te brengen. Middels het Kindpakket kan een (gedeeltelijke) vergoeding van het schoolgeld of de vrijwillige ouderbijdrage mogelijk gemaakt worden. Via onderstaande link komt u bij een rekentool waarmee u kunt nagaan of dit voor u van toepassing. Ook kunt u hier lezen hoe u deze vergoeding kunt aanvragen.

Vanuit de medezeggenschapsraad

  • Het was niet zomaar een laatste MR vergadering van dit schooljaar. Het was ook de laatste keer dat Henk er als directeur bij aanwezig was. Met een dankwoord, een passend cadeau en een lekker gebakje werd afscheid genomen van Henk. De manier waarop er door de MR op een positieve kritische manier wordt meegedacht oogt waardering van zowel de oudergeleding als de personeelsgeleding. We hebben ook nog echt vergaderd 😉 Wat we besproken hebben:
  • Vanuit de ouderbijdrage is m.b.t. de verdeling van de algemene doelen een bijdrage van € 5000,00 besteed aan het klimtoestel.
  • Voor het nieuwe schooljaar de planningen zoals, vakantieroosters, werkverdelingsplan, formatie etc.
  • Het oudertevredenheidsonderzoek.

Kind op maandag

Niet stil te krijgen

De eigenaren van de waarzegster uit het verhaal van vorige week zijn niet blij met wat er gebeurd is. Ze zorgen ervoor dat Paulus en Silas gevangen worden gezet, maar midden in de nacht gaan de deuren van de gevangenis open. In Efeze proberen een paar Joodse geestenbezweerders hetzelfde te doen als Paulus. Er wordt gelezen uit Handelingen 16: 19-40 en 19: 13-20. 

De kleuters horen de verhalen 'Saul is ongehoorzaam' en 'David bij de schapen'.

Zending

Afgelopen vrijdag hebben de kinderen een bedrag van € 24,40 meegenomen. Alle gevers heel hartelijk dank daarvoor. Zoals u weet is het geld dat we tot de zomervakantie sparen bestemd voor PLAN. Via PLAN ondersteunen wij Jean Carlos. Met de sponsoring van Jean, dragen wij niet alleen bij aan de ontwikkeling van ons sponsorkind maar aan die van alle kinderen in de community, jongens én meisjes.

De coronapandemie heeft ingrijpende gevolgen gehad voor de programma's van PLAN. In eerste instantie was het van belang om meer watertappunten te installeren, zeep en antibacteriële gel uit te delen en voorlichting te geven over het voorkomen van coronabesmettingen. Maar nu richten zij zich ook op de langetermijngevolgen van de coronacrisis en de lockdowns. Voor miljoenen kinderen, vooral meisjes, in lage- en middeninkomenslanden betekent deze crisis schooluitval en een toename van geweld en armoede. Plan International zet alles op alles om ervoor te zorgen dat kinderen en specifiek meisjes en jonge vrouwen beschermd worden tegen de mogelijke negatieve impact van de coronapandemie en ervoor te zorgen dat de veelbelovende resultaten die geboekt zijn in hun strijd tegen met name schooluitval, kindhuwelijken, tienerzwangerschappen en meisjesbesnijdenissen niet tenietgedaan worden.

Fijn dat we met elkaar het goede werk van PLAN kunnen ondersteunen!

De eikenprocessierups is er weer

Wanneer rond de speelplekken van de school eiken staan, is het, ondanks de vele bestrijding, goed mogelijk dat u en/of de kinderen ook overlast kunt ervaren. Lege nesten en losse brandharen, ook van eerdere jaren, kunnen jarenlang klachten geven bij contact.

Vanaf eind mei tot en met juli kunnen de eikenprocessierupsen weer overlast geven. De brandharen van de rups leiden tot jeuk, ontstoken of dikke ogen. De klachten kunnen tot twee weken aanhouden, maar gaan in de meeste gevallen vanzelf over. Wanneer mensen veel last hebben van jeuk wordt geadviseerd een zalf met menthol, aloë vera of calendula te gebruiken. Die kunt u bij de drogist aanschaffen. Alleen met oogklachten of ernstige huid- of luchtwegklachten, is het nodig om naar de huisarts te gaan.

Meer informatie: op de GGD website www.rupsen.info. Heeft u andere vragen over gezondheidsklachten van de rups? Dan kunt u contact opnemen met de GGD, team Milieu en Gezondheid via 088 - 443 06 89 of milieuengezondheid@ggdtwente.nl. Bij vragen over de bestrijding van de rups of het maken van een melding, kunt u contact opnemen met de gemeente. Laten we hopen dat we er dit jaar niet zoveel last van zullen hebben.

Een uitkijkpunt rijker

Afgelopen weekend heeft de fam. Koers zich ingezet om de brug over de buis te voorzien van een veilige reling en ook een uitkijkpunt te maken voor de kinderen. Er is al volop gespeeld op deze mooie uitbreiding van ons groene schoolplein. Onze dank is groot voor de bijdrage die ze hebben geleverd voor het groen plein.

Tegeltjeswijsheid

De tegeltjeswijsheid van deze week sluit wat meer aan bij de overdracht tussen meester Henk en juf Marieke. Met het overdragen van de sleutels aan juf Marieke is er een nieuw begin van iets anders aangebroken. Juf Marieke heeft in ieder geval erg veel zin om te beginnen en kijkt al uit naar de start van het nieuwe jaar op de Prinses Marijkeschool.

Tot slot

De formatie voor het nieuwe schooljaar is nagenoeg afgerond. De laatste puntjes moeten nog op de 'i' worden gezet. We verwachten dat dit ook de komende periode zal worden afgerond. Ook dit jaar kunnen we u, vanwege de Corona-maatregelen, niet uitnodigen voor een informatieavond op school. Wel willen we u komende vrijdag middels een speciale Schoolweetje informeren over onze plannen voor het nieuwe schooljaar. Ook kunnen we u dan melden wie in het nieuwe schooljaar de juf of meester wordt van uw kind(eren). Er zijn nog enkele weken te gaan tot ook dit bijzondere schooljaar ten einde is.

We wensen u allen een goed weekend. Met vriendelijke groet, het team van de Prinses Marijkeschool

Created By
Team Prinses Marijkeschool
Appreciate

Credits:

Created with an image by Unknown - "Free picture: field, grass, sunrise, herb, sun, nature ..." en Prinses Marijkeschool