Loading

Struers nye byrum følg med her i tilblivelsen af en helt ny plads og byforbindelse i hjertet af struer

BAGGRUND FOR PROJEKTET

Struer får et nyt, multifunktionelt byrum, som skal forstærke bylivet med muligheder for ophold, leg, oplevelser og afslapning, og forbinde bykernen med By+Havn ud mod fjorden. Det nye byrum får en tydelig lydidentitet med markante lydinstallationer, som giver borgere og besøgende en bevidsthed om at være i Lydens By.

Anlægsprojektet varer efter tidsplanen fra december 2019 til foråret 2020 og her på siden kan du i ord, billeder og video følge med, efterhånden som det skrider frem.

Det nye byrum kommer til at strække sig fra området mellem Kirkegade og SuperBrugsen i Smedegade, ned til Østergade foran rådhuset og ud til bygningerne på begge sider, markeret af en ensartet belægning. Smedegade bliver omdannet til sivegade, hvor fodgængere har fortrinsret.

Det nye byrum er et anlægsprojekt affødt af bymidteplanen for Struer fra 2018, som fastsatte kort- og langsigtede visioner for bymidtens udvikling. Her indgår Østergade, Lilletorv og det nye byrum mellem Smedegade og rådhuset som elementer, der kan tilføre nye kvaliteter, andre oplevelser, stemninger og anvendelsesmuligheder til byen.

Tegning af pladsen med gågaden mod nord og torvet mellem SuperBrugsen og Nybolig mod syd. Den gennemgående bølgestruktur er en såkaldt betonplint, hvis mørke felter er bænke. De tre hvide cirkler midt i byrummet markerer, hvor lydinstallationerne kommer til at stå. Byrummets udstrækning ses på den ensartede belægning af granitfliser på de store arealer og chaussesten. Smedegade bliver et shared space, hvor biler kan køre, men fodgængere har fortrinsret.
Pladsen mellem Smedegade og Struer Rådhus har siden rydningen i 2016 været omdrejningspunkt for events og oplevelser og sådan bliver det også efter det nye byrum står klart i 2020.

En vigtig hensigt med bymidteplanen - og dermed også anlægget af det nye byrum - er at skabe stærkere forbindelser på tværs af byen og ned til fjorden til glæde for borgere og besøgende. Dermed bliver der også skabt forbindelse til By+Havn, som Struer Kommune og Realdania indviede i 2018 og som med Lydens Have, Byens Plads og stormflodstrappen helt ned til vandet allerede har forbedret sammenhængen mellem byen og fjorden og for længst er blevet et populært sted for events, gåture og afslapning.

STATUS FOR PROJEKTET

23. januar 2020. Skilte der fortæller om anlægsarbejdet og byrummets rolle i Struer midtbyplan er nu stillet op ud til gågaden med hjælp fra Park og Vej, så du på din tur gennem byen kan læse om hensigten med det nye byrum og hvem der anlægger det, og få et billede af, hvordan det kommer til at se ud, når det står færdigt.

8. januar 2020. Kloakarbejdet er afsluttet og nu bliver gammel belægning, inventar og træer fjernet fra pladsen, mens forsyningen tilpasser deres ledninger til det nye projekt. Området er nu en egentlig byggeplads og er derfor spærret af for gående. Hvis du skal mellem Østergade og Smedegade til fods er der dog åbent i passagen fra Butik Rosenrød til parkeringspladsen foran Larsen. Mod vest er passagen mellem Bog & Idé og Kappel Guld, Sølv og Ure åben som sædvanligt.

20. december 2019. Gravearbejdet er gået i gang, så entreprenør og forsyningsvirksomhed kan lægge nye rør og danne overblik over ledninger i undergrunden. Julehandlen kommer ikke til at blive hindret - først efter nytår bliver der gravet mere op og spærret af, så fodgængere skal på en lidt længere tur mellem rådhuset og Smedegade.

18. december 2019. Aleksandra Instituttet står for udviklingen af de lydinstallationer, der skal præge Struers nye byrum og hele kommunens identitet som Lydens By. De har visualiseret byrummet i to illustrationer, som viser det forventede udtryk i både dagslys og tusmørke. Byrummets samlede udtryk og selve udformningen af lydinstallationerne kan variere i det endelige resultat, men det er nemt at forestille sig, hvor meget byrummet vil forandre oplevelsen ved at bevæge sig rundt i Struers bykerne, når det står færdigt.

Illustrationerne giver en foreløbig fornemmelse af, hvordan byrummet kommer til at tage sig ud på en sommerdag i Struer, når træerne er vokset til.

12. december 2019. Borgmester Niels Viggo Lynghøj tager første spadestik med en gravemaskine fra entreprenør Ivan Jakobsen, der sammen med rådgiver Niras har ansvaret for anlægsarbejdet. Før maskinen bliver startet, siger borgmesteren at han glæder sig til at se det færdige område, som i mange år før pladsen blev ryddet har trængt til et løft, som kunne løfte hele bymidten med.

10. december 2019. Gruspladsen er blevet ryddet og ligger i et par dage endnu som den gjorde i maj 2016 lige efter nedrivningen den gamle bygning på stedet. Entreprenøren går inden længe i gang med at tage jordprøver og andet forberedende arbejde, før det egentlige anlægsarbejde går i gang efter nytår. Det nye byrum omfatter ikke kun gruspladsen, men hele området fra gågaden til Kirkegade og torvet foran SuperBrugsen langs Smedegade og ud til bygningerne på begge sider. Området får en ensartet belægning og Smedegade bliver til en sivegade med fortrinsret for fodgængere.