Tillsammans stöttar vi fler Superhjältar

Nu upprepar vi förra årets framgångsrika kampanj för att tillsammans med er på Apotek Hjärtat se till att ännu fler hundar kan utbildas till superhjältar. För varje sålt Seresto fästinghalsband går 15 kronor till Svenska Service- och Signalhundsförbundet (SoS).

KAMPANJPERIOD 27/3-1/9

Att träna och utbilda en assistanshund tar ofta mer än ett år och kostar cirka 50 000 kronor En kostnad som ägaren själv måste stå för. Under förra årets kampanj fick vi in 100 000 kronor från försäljningen av Seresto fästinghalsband vilket betydde att de två hundarna Molly och Winston, med hjälp av vårt bidrag, kunde påbörja sin träning till oumbärliga hjältar för sina ägare Alexandra och Anders.

Hundägare hjälper hundägare

Liksom förra året kommer 15 kronor för varje sålt fästinghalsband gå oavkortat till SoS och utbildningen av nya assistanshundar. Hundägare, som själva månar om att deras fyrbenta vänner inte ska utsätta sig själva eller omgivningen för fästingöverförda sjukdomar, kan på det här sättet hjälpa andra hundägare som behöver extra stöd i vardagen.

Möt våra assistanshundar Winston och Molly

En assistanshund kan vara en ovärderlig hjälp, både som stöd och som livskamrat, men även fånga upp varningssignaler och hjälpa till i vardagssituationer. Här får du träffa våra två assistanshundar Molly och Winston som utbildas till superhjältar tack vare de pengar vi samlat in genom försäljningen av Seresto fästinghalsband på Apoteket Hjärtat.

Molly avgör sin mattes blodsockernivå

Alexandra, som har haft diabetes i många år, tränar sin eurasier Molly till assistanshund. Med hjälp av sitt luktsinne kan Molly varna Alexandra om hennes blodsockernivå är för lågt. Att träna en assistanshund tar ofta mer än ett år och efter sin examen kommer Molly att kunna avgöra exakt på vilken nivå hennes mattes blodsockernivå ligger.

Winston hjälper Anders med vardagssysslor

Herdehunden Winston utbildas sedan i höstas att hjälpa sin husse Anders i vardagen, bland annat genom att utföra olika vardagssysslor. Trots att Winston fortfarande inte är fullärd så har han redan lärt sig att öppna lådor, skåpsdörrar och hämta hjälp. Anders beskriver Winston som lättlärd och träningsvillig, även om han blir otålig och aningen frustrerad vid nya moment.

Utbildning av en assistanshund kostar ca. 50.000 kr

FAKTA OM SOS OCH ASSISTANSHUNDAR

Svenska Service- och Signalhunds-förbundet (SoS) utbildar instruktörer och hundägare med olika funktionsnedsättningar att träna sina hundar till certifierade assistanshundar. SoS är en ideell och icke vinstdrivande förening och i behov av stöd för att få verksamheten att gå ihop. Att träna en hund till att bli en godkänd assistanshund tar mellan 12 och 18 månader och kostar cirka 50 000 kronor. En kostnad som ägaren själv får betala utan hjälp av subventioner. Samtidigt finns det beräkningar som visar att de offentliga kostnaderna för hundförarens behov av vård och omsorg minskar med i genomsnitt 200 000 kronor över en tioårsperiod, enligt Socialstyrelsen.

Produktinformation

Seresto vet. för katt och hund (imidakloprid, flumetrin), receptfritt halsband. För behandling och förebyggande av lopp- och fästingangrepp. Farmakologisk grupp: Medel mot ektoparasiter, insektsdödande och repellerande medel. Varningar: Låt inte små barn leka med halsbandet och stoppa det i munnen. Husdjur som använder halsbandet bör inte tillåtas att sova i samma säng som sin ägare, speciellt inte barn. Marknadsföringstillståndsinnehavare: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Tyskland. Ombud: Bayer A/S (Danmark) Tel: 08-580 223 00. För ytterligare information: www.fass.se. Senaste översyn av produktinformation (SPC): 2015-08-31

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.