Preview N 31 Harlingen gebaseerd op presentatie werken beelen langs A9

Deze presentatie is bedoeld om mijn foto's bij u onder de aandacht te brengen. Ik volg als infra fotograaf het IXAS traject en fotografeer alle activiteiten van dichtbij op dit terrein. Deze presentatie laat u zien wat het effect van aansprekende foto's kan zijn op een presentatie. Ik presenteer mijn foto's meteen in een slide show via "Spark". Mijn opdrachtgevers vinden het prettig als nieuwe foto's al meteen in een presentatie getoond worden, het scheelt hun veel uitzoek werk.
Foto's krijgen extra "lading"

Een "Spark" presentatie?

Ziet er "cool" uit, is snel gemaakt, past zich aan voor alle devices en werkt onafhankelijk.
  • "Spark" is een programma van Adobe wat Infra Communicatie inzet om foto's en berichten op Facebook en Twitter te posten. Spark is door Adobe ontwikkeld voor het maken van actuele presentaties en vrij beschikbaar. De layout past zich automatisch aan op het device waarop de presentatie bekeken wordt. Er worden een 11-tal formats beschikbaar gesteld waarmee snel en creatief presentaties getoond kunnen worden. De presentatie wordt op een server van Adobe bewaard en kan openbaar gemaakt en/of gedeeld worden. Alles wat u nodig heeft is een account bij Adobe. Of Infra Communicatie plaats het voor u op deze service.
  • Infra Communicatie kan organisaties snel en professioneel fotopresentaties aanbieden van foto's die een dag tevoren gemaakt zijn. Ik lever uw foto's meteen al aan in de vorm van een presentatie en uw tekst kan snel toegevoegd worden waardoor berichten in een korte tijd gepost en gedeeld kunnen worden via de social media.
A9 of Gaasperdammerweg

Voordelen Spark presentaties;

  • "Spark-presentaties" van Infra Communicatie besparen u uitzoektijd.
  • Een presentatie kan snel geleverd worden, waardoor het bij uitstek geschikt is voor nieuwsbrieven of fotoseries op social media als Twitter en Facebook.
  • De presentaties maken een snellere en grotere inzet van foto's bij actualiteiten mogelijk. Foto's blijven niet liggen en nieuwsbrieven worden ondersteund met meer een aansprekender beelden.
  • Presentaties worden via een interface op de server van Adobe gepost. Een link op uw site, Facebook of Twitter maakt de presentatie zichtbaar. De presentatie is daardoor onafhankelijk van uw site en bezetting IT/communicatie afdeling
  • Een thema of actualiteit hoeft niet op site ingebouwd te worden (linken kan wel)
  • standaard formats, waardoor eenheid in presentatie.
Kleine foto's worden bij aanklikken groter

Focussen op momenten

Opvallende foto's van ingezet materieel.

De medewerkers centraal stellen.

avond en nachtwerk hoort daar ook bij.

Meer informatie? bel 06 10 07 16 77 of mail: marcel@infracommunicatie.com

Created By
Infra communicatie
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.